Moldovan ammatillisen koulutusjärjestelmän laadun ja tehokkuuden parantaminen (Enhancing the quality and effectiveness of the Vocational Education and Training (VET) system, Moldova)

Hankkeen kuvaus

Projekti koostuu kahdesta pääkomponentista, joita ovat Ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen laadunvarmistusmekanismien kehittäminen oppimisen kaikilla tasoilla ja Osaamisen painottaminen ammatillisen koulutuksen toteuttajatason ja yksityissektorin välisen yhteistyön kehittämiseksi. Moldovan ammatillisen koulutuksen kansallinen strategia painottaa ammatillisen koulutuksen verkostojen modernisointia sekä koulutuksen räätälöintiä paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Keskeistä on opetushenkilöstön kehittäminen oppilaslähtöisen elinikäisen oppimisen lähtökohdista, koulutusrahoituksen tehokkuuden parantaminen ja ammatillisen koulutuksen arvostuksen ja kiinnostavuuden lisääminen.

Kohderyhmä

Projekti tukee Moldovan opetus-, kulttuuri- ja tutkimusministeriötä sekä ammatilliseen koulutukseen liittyviä eri tahoja, instituutiota ja toimijoita ammatillisen koulutuksen vuosien 2013-2020 kansallisen strategian toimeenpanossa. 

Hankkeen kesto

1.3.2019-28.2.2021 toteutusvaihe; raportointi 30.5.2021 mennessä

Projektijohtaja

Sampo Suihko, Kuntayhtymän johtaja, Omnia

Yhteistyökumppanit

Johtava jäsenmaa: Suomi,vetovastuuorganisaationa Omnia

Juniorikumppanit (jäsenmaat):

  • Viro: Foundation Innove
  • Liettua: MOSTA, the Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre
  • Kotimaiset kumppanit: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi; Espoon kaupunki

Rahoittaja

EU Twinning-rahoitusinstrumentti

Lisätietoja antaa
Satu Zukale
Projektipäällikkö
0401267104
Satu.Zukale@omnia.fi