LARK - Kohti huippulaatua

Hankkeen kuvaus

Kuvataan Omnian laadunhallintajärjestelmä uuden lainsäädännön linjausten mukaisesti kattaen koko ammatillisen koulutuksen.

Kehitetään laatukulttuuria koko organisaatiossa ja kuvataan henkilöstön roolit vastuut laatutyössä. Osallistetaan henkilöstö laajasti laadunhallintaan. Laadunhallinnan kokonaisuuksia kehitetään yhteistyössä valtakunnallisen verkoston kanssa.

Luodaan kattava opiskelijapalautteen keräämis-, analysointi- ja käsittelyprosessi, joka palvelee päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä eri toimijatasoilla yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Palautteiden vuosikello on toiminnassa ja henkilöstö tietää oman roolinsa sen toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä,” jokainen on oman työnsä laatupäällikkö”. Verkostossa on luotu yhteisiä menettelytapoja opiskelijapalautteiden hyödyntämiseen toiminnan kehittämiseksi.

Esimiesten ja henkilöstön käytössä on analysoitua tietoa jatkuvan kehittämisen tueksi.

Kohderyhmä

Omnian henkilöstö, ”Laatuajattelu näkyy jokaisen työssä ja laatu on sitä, että työ tehdään hyvin ja systemaattisesti ja sitä arvioidaan.”

Hankkeen kesto

1.1.2020 - 31.12.2021

Projektipäällikkö

Kirsti Nopanen, 050 525 0947

Kati Vetsch, 0503034837

Yhteistyökumppanit

Keuda (koordinaattori), Ava-akatemia, Bussines College, Helsinki, Careeria, Hyria, Kanneljärvien Opisto, Luksia, Perho Liiketalousopisto, Prakticum, Mercuria, Salpaus, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Sykli, TTS, Varia

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.