LARK 6

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kehittämistä, jotta organisaatiot pystyvät vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin uudistuksiin ja haasteisiin sekä organisaatiomuutosten ja yhdistymisten tuomiin muutoksiin.
Tavoitteena on kehittää myös henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistumista laadun hallintaan ja parantamiseen arjen työprosesseissa. Uudistukset ja haasteet koulutuksen järjestäjille ovat yhteisiä, joten etsimme ratkaisujakin yhteisessä laatuverkostossa.

Kohderyhmä

Johto, esimiehet, laaturyhmät/tiimit, henkilöstö ja sidosryhmät

Hankkeen kesto

15.12.2016 -31.12.2017

Projektipäällikkö

Kirsti Nopanen

Yhteistyökumppanit 

Hallinnointi: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Partnerit: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Vantaan ammattiopisto Varia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Perho Liiketalousopisto, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto, Päivät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Svenska Framtidsskolan, Invalidiliitto/Validia Ammattiopisto, Helsingin  Business Collage Oy, Hyria koulutus Oy, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Oy Porvoo International College Ab ja Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhditys ry

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Kirsti Nopanen
Laatupäällikkö
050-5250947
kirsti.nopanen@omnia.fi