LARK 5

Hankkeen kuvaus

Miten saadaan entistä paremmin palaute hyödynnettyä? LARK 5 ratkaisee pulman. Kaikki mahdollinen kerätty palaute täytyy  hyödyntää ja siirtää konkreettisesti kehittämistoimintaan. Palauttetta pitää käsitellä, analysoida ja  sopia jatkotoimenpiteet ja niiden kirjaamiset. Tätä kaikkea ei ole hyvä tehdä yksin vaan verkosto järjestää workshoppeja, joissa jaetaan hyviä käytäntäjä siitä miten eri organisaatiossa analysoidaan palautteita ja miten muokataan kehittämistoimiksi. Näin toimimalla asiat kehittyvät oikeasti, tulevat osaksi oppilaitoksen johtamisjärjestelmää ja toiminnan ohjausta. 

Kohderyhmä

Johto, esimiehet, laaturyhmät/tiimit, henkilöstö ja sidosryhmät

Hankkeen kesto

3.12.2015-31.12.2016

Projektipäällikkö

Kirsti Nopanen

Yhteistyökumppanit 

Hallinnointi: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Partnerit: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Vantaan ammattiopisto Varia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Haaga Instituutti-säätiö/Ravintolakoulu Perho, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto, Päivät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Svenska Framtidsskolan, Invalidiliitto/Validia Ammattiopisto, Helsingin  Business Collage Oy, Hyria koulutus Oy, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Helmi Liiketalousopisto, Oy Porvoo International College Ab ja Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhditys ry

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Kirsti Nopanen
Laatupäällikkö
050-5250947
kirsti.nopanen@omnia.fi