KEINO — ketterää intoa ja nostetta

Hankkeen kuvaus

KEINO — ketterää intoa ja nostetta –hanke edistää Uudenmaan alueen mikro– ja pk-yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeen tavoitteena on tukea yrityksiä oman kehittämistoiminnan aloituksessa, toteutuksessa ja eteenpäin viemisessä. Kehittämistoiminnan avulla autetaan yrityksiä luomaan omia toimintamalleja ja käytäntöjä. Toimintamalleilla tuetaan ja parannetaan yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, asiakasarvon lisäämistä, digitaalisuuden haltuunottoa, henkilöstön osallisuutta ja työhyvinvointia.

Kohderyhmä

Uudenmaan mikro- ja pk-yritykset ja näiden henkilöstö.

Hankkeen kesto

1.9.2016— 31.12.2018. Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Kirsi Niskala

Yhteistyökumppanit

Koordinointi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Osatoteuttajat: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Ami-säätiö

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen verkkosivut

Keino-hankkeen Facebook-sivut

Lisätietoja antaa
Kirsi Niskala
Yrittäjäpalvelupäällikkö
0401267217
Kirsi.Niskala@omnia.fi