6AIKA Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL)

Hankkeen kuvaus

Hanke perustuu koordinoituun toimintamalliin, jossa yrityksille tehdään lokalisoidusti konsultointia, toimintakartoituksia, tilanneanalyysejä ja kehityssuunnitelmia, joita ne voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämiseen robotiikan tuomissa muutospaineissa.

Kohderyhmä

6AIKA kaupunkien alueella toimivat yritykset.

Hankkeen kesto

01.05.2018 - 31.12.2020

Projektipäällikkö

Kai Martiskainen

Yhteistyökumppanit 

Koordinaattori: Vantaan kaupunki. Osatoteuttajat: Omnia, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto

Hankkeen verkkosivut

https://6aika.fi/robotiikasta-resilienssia-ja-elinvoimaa-roboreel/

Lisätietoja antaa
Kai Martiskainen
Projektipäällikkö
0468508050
Kai.Martiskainen@omnia.fi