Organisaation kehittäminen

Uusien toimintamallien kehittäminen erilaisten organisaatioiden toiminnan, tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Organisaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä työelämän kumppaneita, yrityksiä sekä oppilaitoksia.