PerusSetti - Digiratkaisuja aikuisten perusopetukseen

Hankkeen kuvaus

PerusSetti-hankkeessa kehitetään aikuisten perusopetuksen tarpeisiin sopivia etäopetuksen ja digioppimisen ratkaisuja. Tavoitteenamme on, että jo lukutaitovaiheen alusta lähtien opiskelijat harjaantuisivat käyttämään erilaisia laitteita ja digitaalisessa muodossa olevia materiaaleja. Hankkeessa luodaan aipen eri vaiheille digioppimisen malli, joka on sovellettavissa valtakunnallisesti.

Koska erityisesti aipen tarpeisiin tehtyjä painettuja oppimateriaaleja ei paljoakaan ole, hankkeen toisena tavoitteena on helpottaa opettajien työtä laatimalla kurssikohtainen ja helppokäyttöinen linkkihakemisto, jonne kootaan jo olemassa olevien verkkomateriaalien linkkejä kuvauksineen.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmät ovat aikuisten perusopetuksen opiskelijat ja aikuisten perusopetuksen opettajat.

Opiskelijat hyötyvät hankkeesta, koska heidän tiedonhaku- ja itseopiskelutaidot paranevat, mikä mahdollistaa osallistumisen tietoyhteiskunnan toimintoihin ja helpottaa siirtymistä aipesta toisen asteen opintoihin tai työelämään.

Opettajat hyötyvät hankkeesta, koska hankkeessa laaditaan kurssikohtainen ja helppokäyttöinen linkkihakemisto, jonne kootaan jo olemassa olevien verkkomateriaalien linkkejä kuvauksineen. Tällä hetkellä ei ole saatavilla paljoakaan erityisesti aipen tarpeisiin tehtyjä materiaaleja, joten linkkihakemistolle on toistaiseksi suuri tarve.

Hankkeen kesto

18.9.2020-31.7.2022

Rahoittaja

OPH

opetushallituslogo.

Lisätietoja antaa
Réka Aarnos
Asiantuntija
0401267604
Reka.Aarnos@omnia.fi
Otto Pasma
Projektipäällikkö
0401267269
Otto.Pasma@omnia.fi