OsTu – Oppia Euroopasta

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on saada osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen hyviä käytäntöjä ja työkaluja, joita opetus- ja ohjaushenkilöstö voi hyödyntää omassa työssään. Asiantuntijavierailut kohdistuvat Ranskaan ja Saksaan, sillä näissä maissa menetelmien kehittäminen on jo pitkällä. Tavoitteena on myös jakaa valtakunnallisesti hankkeessa saatavia hyviä käytäntöjä sekä osallistaa myös mm. työelämän edustajia ja viranomaisia menetelmien arviointiin ja levitykseen Suomessa.

Kohderyhmä

Opettajat ja opinto-ohjaajat, jotka toimivat maahanmuuttajille ja vieraskielisille suunnatuissa ohjaus- ja opetustehtävissä.

Hankkeen kesto

1.8.2018- 31.12.2019

Projektipäällikkö

Anne Nikkanen, anne.nikkanen@omnia.fi

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Axxell, projektipäällikkö Virva Muotka, virva.muotka@axxell.fi
Partnerit: Työtehoseura

Rahoittaja

Erasmus+ KA1 / Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Anne Nikkanen
Koulutuspäällikkö
0503798748
Anne.Nikkanen@omnia.fi