CONNEXT – for inclusion

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa vahvistetaan koulutuksessa aliedustettujen, maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ja heidän läheistensä osaamista ja motivaatiota uravalintojen suhteen sekä tuetaan peruskoulun jälkeistä koulutukseen siirtymistä. Hankkeessa vahvistetaan ura- ja opinto-ohjaajien, opettajien, oppilaishuollon ja vapaa-ajan ohjaajien sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä ohjausosaamista sekä lisätään maahanmuuttajataustaisten nuorten läheisten osallistumista ohjaukseen.

Kohderyhmä

Peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa työskentelevät ammattilaiset kuten opinto-ohjaajat, vapaa-ajan ohjaushenkilöstö esim. järjestöissä ja seuroissa, kuraattorit, opettajat, valma-ohjaajat, terveydenhoitajat, psykologit

Hankkeen kesto

1.11.2018 - 31.10.2021

Projektipäällikkö

Jaanamari Torniainen

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Metropolia
Osatoteuttajat: Etelä- Suomen liikunta ja urheilu (ESLU), Helsingin NMKY ry., Stadin ammattiopisto

Rahoittaja

ESR
Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen,
Erityistavoite 9.1.: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palvelujen parantaminen

Hankkeen verkkosivut

www.connextforinclusion.eu

Vipuvoimaa EU:lta logo pienennetty.  EU-logo pienennetty.

 

Lisätietoja antaa
Jaanamari Torniainen
Projektipäällikkö
0401264987
Jaanamari.Torniainen@omnia.fi