Aikuisten perustaitojen vahvistamishanke

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kokeillaan humanoidirobottiopettajien käyttöä. Robottiopettajat tuodaan osaksi Espoon työväenopiston järjestämiä maahanmuuttajille suunnattuja perustaitojen opintoja. Hankkeen tavoitteena on kehittää taitoja (luku- ja kirjoitustaito, suomen kieli, tekoäly, robotiikka), joiden avulla maahanmuuttajien mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan paranevat. Osallistumisen mahdollistavien taitojen hallinta sytyttää ja ylläpitää halua, intoa ja tahtoa toimia aktiivisesti. Kieli- ja ammatillisen osaamisen lisäksi tärkeä vieraskielisten työllisyyteen vaikuttava tekijä on perus- ja digitaitojen hallinta.

Kohderyhmä

Espoon työväenopiston S2 kurssille osallistuvat.

Hankkeen kesto

23.4.2019-30.6.2021

Projektipäällikkö

Otto Pasma

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Lisätietoja antaa
Otto Pasma
Projektipäällikkö
0401267269
Otto.Pasma@omnia.fi