Maahanmuuttajaopiskelijan ääni: kokemuksia opintopolusta

Hankkeen kuvaus

Tutkimus yhteistyössä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen kanssa edistää maahanmuuttajataustaisen opiskelijan opintojen aikaista hyvinvointia ja lisää määrällisiä siirtymiä ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteelle. Tutkimus antaa suoraa tietoa siitä, kuinka maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat kokeneet opiskelunsa Omniassa. Kansallinen tavoite lisätä korkea-asteen tutkintojen suorittaneiden määrää toteutuu. Tutkimus lisää tietoa ammatillisten opintojen aikaisista opintokokemuksista ja tarvittavista tukitoimista.

Kohderyhmä

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ammatillisissa opinnoissa ja ammattikorkeakouluissa. Opettajat ja asiantuntijat. Opetushallinnon kansallinen ja strateginen päätöksentekotaso.

Hankkeen kesto

20.6.2018 - 31.12.2020

Tutkimuksen vastuutaho

Tarja Lang

Yhteistyökumppanit

Laurea ammattikorkeakoulu
Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Careeria, Porvoo

Rahoittaja

Opetushallitus

opetushallituslogo.

Lisätietoja antaa
Tarja Lang
Tutkimuspäällikkö
0505771723
Tarja.Lang@omnia.fi