Intia-verkosto

Hankkeen kuvaus

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Intia‐verkoston toiminnan konkreettisena tavoitteena on edistää opettajien ja opiskelijoiden tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia monialaisessa yhteistyöverkostossa kotimaassa ja kohdealueella.

Yhteistyömahdollisuudet opetukseen ja oppimiseen toteutuvat työssäoppimis- ja työelämäjaksoilla Intiassa. 

Vuosittain verkoston kautta on Intiassa työssä oppimassa 20-40 opiskelijaa eri aloilta verkostossa mukana olevista 14 oppilaitoksesta.

Kohderyhmä

Ammatilliset opiskelijat ja henkilöstö

Hankkeen kesto

1.8.2017-31.12.2018

Projektipäällikkö

Mika Heino

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Business College Helsinki, Vamia,  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, Kouvolan seudun koulutuskuntayhtymä, Yrkesakademin i Österbotten, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammatti-instituutti, Saimaan ammattiopisto Sampo, Suomen Diakoniaopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivu

https://finvet.fi/fi/intiaverkosto

Lisätietoja antaa
Mika Heino
Asiantuntija
0468515082
Mika.Heino@omnia.fi