TOIVO-hanke

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on varmistaa uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukainen verkko-opintotarjonta tutkintotavoitteisille ja aineopiskelijoille. Verkko-oppimisen kehittämisen tavoitteena on tuoda mm. ohjauksellisuus ja monipuolinen arviointi entistä vahvemmin osaksi verkko-opintojaksoja sekä opiskelijoiden itseohjautuvuuden vahvistaminen yksilöllisten tavoitteiden ja oppimispolkujen kautta. Espoon aikuislukion opettajat suunnittelevat ja tuottavat verkko-opintojaksoja yhteiskehittelyn periaatteiden mukaisesti huomioiden ohjauksellisuuden ja vuorovaikutuksen opettajan ja opiskelijoiden välillä. Opettajat myös suunnittelevat, tuottavat ja testaavat yhteistä verkkokurssituotannon prosessia. Menetelmiä jaetaan Omnian sisällä sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kohderyhmä

Omnian opiskelijat ja henkilökunta.

Hankkeen kesto

11.12.2019 – 31.07.2021

Projektipäällikkö

Otto Pasma

Yhteistyökumppanit

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa
Otto Pasma
Projektipäällikkö
0401267269
Otto.Pasma@omnia.fi