Tenderness4Life

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tuotetaan verkko-oppimismateriaalia vanhustyössä toimiville opiskelijoille, työntekijöille ja vanhustyötä opettaville opettajille. Samalla vertaillaan kuuden eri maan vanhuskäsityksiä sekä vanhustyön opetuksen sisältöjä. Yksi keskeinen tavoite on oppia käyttämään erilaisia digiopetuksen välineitä ja menetelmiä yhteisen vanhustyön opintokokonaisuuden opettamisessa ja oppimisessa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat vanhusten parissa työskentelevät lähihoitajat, vanhustyön opettajat sekä vanhustyötä opiskelevat opiskelijat

Hankkeen kesto

1.10.2018 - 31.3.2021

Projektipäällikkö

Maarit Saarenkylä 30.4.2019 asti, siitä eteenpäin Sirje Hassinen

Lisätietoja antaa
Sirje Hassinen
Asiantuntija
0505943865
Sirje.Hassinen@omnia.fi