Sähköisen asioinnin ABC

Hankkeen kuvaus

Sähköisen asioinnin ABC -hankkeessa luodaan toimintamalli, joka rohkaisee, innostaa ja valmentaa sähköiseen asiointiin henkilöitä, joiden digitaaliset taidot tarvitsevat vahvistamista. Hankkeen toiminnan kautta kohderyhmä saa rohkeutta ja intoa sähköiseen asiointiin sekä osaamista, jota tarvitaan digitalisoituvan yhteiskunnan arjessa selviämisessä. Toimintamalli koostuu matalan kynnyksen koulutuksesta, ohjauksesta ja neuvonnasta. Pilotoinnin ja kehittämisen jälkeen hankkeessa luodaan Sähköisen asioinnin ABC -toimintamallin kuvaus, joka levitetään valtakunnalliseksi toimintamalliksi.

Sähköisen asioinnin ABC -toimintamalli luodaan kumppanuuksia ja olemassa olevia toimintoja ja palveluita hyödyntäen. Mallissa kehitetään ja sovitetaan yhteen palveluita vaikeasti tavoitettavan kohderyhmän tavoittamiseksi sekä parhaan hyödyn ja vaikutuksen saavuttamiseksi.

Kohderyhmä

Henkilöt, joiden digitaidot ovat heikot

Hankkeen kesto

01/2019 - 06/2021

Projektipäällikkö

Anu Salmela

Yhteistyökumppanit

Espoon 4H-yhdistys, Enter ry, Espoon kaupungin asiointipisteet, Espoon kaupungin kirjastot ja Kansalaisopistojen liitto

Rahoittaja

Opetushallitus, Digiaikakauden taidot -ohjelma

opetushallituslogo.