MR Amis - Mixed Reality, robotiikka ja tekoäly ammatillisessa koulutuksessa

Hankkeen kuvaus

MR Amis hanke pyrkii löytämään tapoja tuoda opetukseen tilanne- ja oppijakohtaisia ratkaisuja käyttäen apuna VR- ja AR-toteutuksia. Lisäksi kehitetään tekoälyyn perustuvia opiskelijan ja robotin välisiä vuorovaikutteisia keskusteluja. Hanke myös kehittää sellaisia yhdistetyn todellisuuden oppimisympäristöjä, joita on nyt pilotoitu ammatillisessa koulutuksessa, mutta jotka eivät vielä ole saavuttaneet laaja-alaista ja pysyvää asemaa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä työelämän, kolmannen sektorin toimijoiden ja robotiikka-alan yritysten kanssa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat ammatillisen koulutuksen kaikenikäiset opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hankkeen kesto

13.12.2017 - 31.12.2019

Projektipäällikkö

Kai Martiskainen

Yhteistyökumppanit 

Koordinaattori: Omnia. Osatoteuttajat: Ammattiopisto Live, Koulutuskeskus Salpaus, Perho Liiketalousopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, TTS Työtehoseura ja Vantaan ammattiopisto Varia

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivut

www.mramis.fi

Lisätietoja antaa
Kai Martiskainen
Projektipäällikkö
0468508050
Kai.Martiskainen@omnia.fi