Growth in the Work Based Learning (WBL) Triangle - GRIT

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessin selkiyttäminen ja kaikkien sen osapuolten (opiskelija, työelämä, oppilaitos) sitouttaminen siihen tasapuolisesti palvelumuotoilun keinoin erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Kohderyhmä

Toisen asteen ammattiliset ja korke-asteen opiskelijat, henkilökunta ja työelämä

Hankkeen kesto

1.9.2016-31.8.2018

Projektipäällikkö

Mimmi Heiniö ja Mika Heino

Yhteistyökumppanit 

Koordinointi: Haaga-Helia amk; Partnerit: Omnia, Ikaslan Gibuskoa, Espanja; Tartu Kutsehariduskeskus, Viro; Hogeschool Gent, Belgia

Rahoittaja

Erasmus+ KA2

Hankkeen verkkosivut

http://grit-project.eu/

Lisätietoja antaa
Mika Heino
Kv-koordinaattori
046-8515082
mika.heino@omnia.fi