Digitaaliset oppimisratkaisut

Digitaalisten oppimisratkaisujen avulla kehitetään oppimisympäristöjä ja luodaan uusia toimintamalleja ja menetelmiä oppimisen tueksi niin oppilaitoksiin kuin myös työelämän tarpeisiin.