Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Kuvauksesta käytetään nimeä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia muodostaa laissa mainitun tiedonhallintayksikön ja sen asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus on kuvata, miten Omnian asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet.

Omniassa opiskelija-asioita koskevat tietopyynnöt lähetetään osoitteeseen info@omnia.fi lukuun ottamatta todistuskopioiden tilaamista Omnian arkistosta. Omniassa kirjoilla olevat ammatillisen koulutuksen, aikuislukion ja aikuisten perusopetuksen opiskelijat näkevät opintojaan koskevat asiakirjat Wilmasta.

Muita kuin opiskelija-asioita koskevat tietopyynnöt lähetetään osoitteeseen kirjaamo@omnia.fi. Asiakirjajulkisuuskuvaus auttaa kohdentamaan tietopyynnöt oikealle taholle sekä yksilöimään pyynnöt julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla.

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä Omnian sivuilla 14 vuorokauden ajan. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 säädetään rekisterinpitäjää koskevasta informointivelvollisuudesta. Omnia rekisterinpitäjänä noudattaa velvoitetta kertomalla henkilötietojen käsittelystä kunkin henkilörekisterin osalta tietosuojaselosteissaan.

PDF iconAsiakirjajulkisuuskuvaus

Lisätietoja antaa
Riina Kirilova
Palvelupäällikkö
0406765560
Riina.Kirilova@omnia.fi