Kielet

Kielet

Kurssit

Venäjä A1.2 Alkeiden tehokertaus 1

Torstai, 16. huhtikuu 2020 - 17:00
Jos tunnet, että venäjän kielen kielioppi ei ole vielä niin hyvällä tasolla ja haluaisit vahvistaa tietoja kieliopista tekemällä intensiivistä työtä niin suulisesti kuin kirjallisesti, silloin tämä kurssi on sinulle. Kertaamme tehokkaasti kielioppia. Kurssi sopii opiston alkeiskurssin suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville. Kieliopin kertausaiheena ovat venäläiset nimet, substantiivien suku, persoonapronominit, possessiivipronominit, persoonapronominien akkusatiivi, lukusanat 1-30, kellonajat. Opetuskielinä suomi ja venäjä. Opetus Tapiolassa, Itätuulenpiha 1. Kirja: Kafe Piter 1, kpl 1-6
Kurssit

Italia A2 Mettiamo in pratica

Tiistai, 14. huhtikuu 2020 - 17:15
Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet tason A2. Tunneilla käymme läpi kielioppia (Bella vista 2) sekä harjoittelemme luokassa arkielämän tilanteita käytännön esimerkein. Opetuskieli italia. Työtavat: Pari- ja ryhmätöitä, pelejä, helppoja keskusteluharjoituksia, sanastoharjoituksia, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä. Opetus Tapiolassa, Itätuulenpiha 1.
Kurssit

Ruotsi B1 Kvällsdiskussion med Bettina i Alberga

Maanantai, 20. huhtikuu 2020 - 18:30
Träna och utveckla din muntliga svenska genom att diskutera aktuella händelser och intressanta teman. Vi diskuterar aktuella händelser och intressanta teman utgående från skriftligt material samt enligt deltagarnas intressen. Därtill olika övningar, parvis och i grupp. Bra för dig som vill utvidga ordförrådet och träna din muntliga svenska. Leppävaara, Adjutantinkatu 1.
Kurssit

Espanja A1.1 Alkeiden jatko/kertaus kahtena viikonloppuna (2.osa)

Perjantai, 17. huhtikuu 2020 - 17:30
Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opiskelua reippaasti ja tehokkaasti kahtena viikonloppuna. Kurssi soveltuu syksyn viikonloppukurssin käyneille tai alkeiden kertaajille. Tutustumme lisää kielen perusrakenteisiin ja espanjalaiseen kulttuuriin sekä harjoittelemme runsaasti keskeisiä viestintätilanteita. Työmuotoina oppikirjan lyhyehköt tekstit ja dialogit, ääntämisharjoitukset, kuunteluharjoitukset sekä suulliset pari- ja ryhmätyöt. Pääpaino on puheen tuottamisessa. Oppikirjaan (Ventana 1) liittyvä sähköinen materiaali soveltuu hyvin myös itseopiskeluun. Opimme mm. asioimaan ravintolassa ja hotellissa, kysymään ja neuvomaan tietä, ostamaan pääsyliput, kertomaan mieltymyksistä ja vapaa-ajasta, kuvailemaan henkilöitä sekä varaamaan hotellihuoneen. Lisäksi opettelemme suuret lukusanat, kertaamme kellonajat ja verbien taivutuksen, opettelemme lisää verbejä ja opimme ilmaisemaan päivämäärän. Opetus Tapiolassa, Itätuulenpiha 1.
Kurssit

Italia A1/A2 Le città impossibili

Torstai, 16. huhtikuu 2020 - 9:30
Vuoi conoscere le principali città italiane, approfondire la conoscenza degli italiani e della loro cultura e allo stesso tempo attivare la lingua in modo semplice e divertente? Benvenuto/a! In questo corso leggiamo, ascoltiamo e parliamo attraverso attività semplici per arricchire il vocabolario e rafforzare le strutture di base. In uso la piattaforma Moodle per la condivisione di materiale. Il corso prevede compiti a casa. Haluatko tutustua italialaisiin kaupunkeihin, italialaiseen tapa- ja ruokakulttuuriin eri kaupungeissa ja samalla aktivoida italian kieltä helpolla tavalla? Luemme ja kuuntelemme yhdessä tarinan. Samalla laajennamme sanastoa, harjoittelemme puhumista sekä kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä vahvistamme kielioppia. Monipuolinen opettajan materiaali tuo iloa opetustunneille! Taitotaso A1/A2 sopii 2-3 vuotta opistossa opiskelleille tai perusopinnot A1 suorittaneille. Moodlen käyttö materiaalin jakamista varten. Kurssilla annetaan kotitehtäviä.
Kurssit

Englanti B1–B2 Spring conversation

Torstai, 16. huhtikuu 2020 - 17:30
Want to keep talking? An easy and fun conversation class with lots of pair and group work. Topics? At the beginning of the course, students will vote on topics to be discussed. Suitable for people who do not speak Finnish. Lessons in Tapiola, Itätuulenpiha 1.
Kurssit

Venäjä A2 Kevätkertaus

Keskiviikko, 15. huhtikuu 2020 - 17:30
Haluaisitko treenata kielioppia kesäkuntoon? Tervetuloa mukaan kurssillemme! Kertaamme monipuolisesti ja syvennämme keskeistä peruskielioppia keskittyen erityisesti verbioppiin: aspekteihin ja erilaisten verbityyppien taivutukseen eri aikamuodoissa, konditionaaliin, substantiivien ja adjektiivien taivutukseen. Kurssi sopii opistossa yli 3 vuotta opiskelleille ja edellyttää Kafe Piter 2 tai vastaavat tiedot. Opetus Tapiolassa, Itätuulenpiha 1. Kirja: Kafe Piter 2 valikoiden
Kurssit

Viro A2–B1 Puheaktivointia ja kertausta

Tiistai, 14. huhtikuu 2020 - 17:30
Arkipäivän sanastoa, rakenteita ja puhumisen harjoittelua tavallisimmissa viestintätilanteissa. Runsaasti parikeskustelua. Tarpeen mukaan myös aikaisemmin opittujen kielioppiasioiden kertausta. Aihepiirit: arkielämä, harrastukset, matkustaminen, virolaisen kulttuurin erityispiirteet. Opetus Tapiolassa, Itätuulenpiha 1.
Kurssit

Venäjä A1.1 Alkeiskurssi online

Maanantai, 11. toukokuu 2020 - 17:00
Online-kurssi sinulle, joka et välimatkan tai työvuorojen vuoksi pysty osallistumaan paikan päällä. Kurssilla opiskellaan perussanastoa ja -rakenteita, joita tarvitaan arkisissa kielenkäyttötilanteissa venäläisten kanssa asioidessa. Tämä kurssi edellyttää kyrillisten aakkosten osaamista. Oppitunnit pidetään reaaliaikaisesti verkossa niin, että sekä opettaja että opiskelijat osallistuvat tunneille yhtä aikaa omilta koneiltaan.Jos et pääse tunnille, voit katsoa tuntitallenteen. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, hyvän internetyhteyden ja headsetin. Katso tarkemmin kurssivaatimuksia http://oppiva.omnia.fi/collaborate_kielikurssit/ Verkkotapaamisissa opettaja antaa tehtäviä viikoittain. Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia sekä verkosta vapaasta saatavilla olevaa materiaalia. Moodle –oppimisalusta on käytössä. Kotitehtävät ja mahdollinen lisämateriaali löytyvät kurssikohtaisesti verkkosivulta. Voit luoda tunnukset oppimisalustalle itse sivulla www.moodle.omnia.fi Ohje tunnusten luomiseen löytyy verkkosivulta.