Kielet

Kurssit

Saksa A1.2 Alkeiden jatkokurssi Hallo!

Tiistai, 2. helmikuu 2021 - 11:15
Käytännönläheinen alkeiden jatkokurssi valmentaa tositilanteisiin saksankielisissä maissa. Kurssi tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja lukuisia puheharjoituksia alusta alkaen. Kielen opiskelun ohella tutustumme myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet kuten kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja puhutaan perheestä. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita - lukusanat, kellonajat, substantiivin ja pronominien taivutusta, modaaliverbit. Kurssilla tehdään helppoja keskustelu- ja sanastoharjoituksia, harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä ääntämistä. Opettaja antaa kotitehtäviä viikoittain.
Kurssit

Englanti B1 Great Talk online

Torstai, 4. helmikuu 2021 - 18:30
Puhuminen sujuvammaksi ja sanavarasto laajemmaksi kiinnostavien keskusteluaiheiden parissa. Tapaamme viikoittain livenä verkossa Blackboard Collaborate –videoneuvottelualustalla ja tehtävät saat etukäteen Moodlen kautta. Harjoitamme puheen lisäksi englannin ääntämistä ja kuuntelua sekä kartutamme sanavarastoa monipuolisten aiheiden parissa, kuten kulttuuri, matkailu, hyvinvointi ja ajankohtaiset aiheet. Kurssilla puhutaan lähes yksinomaan englantia, mutta selvennystä voi aina kysyä myös suomeksi.
Kurssit

Espanja A2–B1 Charlamos y repasamos

Torstai, 4. helmikuu 2021 - 14:45
Kertaamme erityisesti verbimuotoja ja aktivoimme suullista kielitaitoa. ¡Bienvenidos! Kurssilla kertaamme kielen rakenteita, saamme lisää tietoa espanjankielisestä maailmasta ja teemme runsaasti viestinnällisiä puheharjoituksia. Nykyaikainen oppimateriaali tarjoaa ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aihepiirejä keskustelun pohjaksi, tehokkaita suullisia harjoituksia, kuullun ymmärtämistä sekä rakennetehtäviä.
Kurssit

Saksa A2 Perustason jatkokurssi

Tiistai, 2. helmikuu 2021 - 13:00
Käytännönläheinen perustason kurssi valmentaa tositilanteisiin saksankielisissä maissa. Kurssi tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja puheharjoituksia. Kielen opiskelun ohella tutustumme myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään erilaisine tapoineen. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet kuten matkalla, päivän kulku, asuminen, tapaamisesta sopiminen puhelimessa. Harjoittelemme keskeisiä rakenteita - verbin taivutusta, substantiivin taivutusta (akkusatiivi, datiivi ja genetiivi), prepositiot, verbin menneen ajan muotoa. Kurssilla teemme helppoja keskustelu- ja sanastoharjoituksia (paritöitä), harjoittelemme kuullun ja luetun ymmärtämistä. Opettaja antaa kotitehtäviä viikoittain.