Kielet

Kielet

Kurssit

Italiaa taiteen äärellä - taideitaliaa ja museovierailuja

Keskiviikko, 18. syyskuu 2019 - 19:10
Rakastatko taidetta ja Italiaa? Tämä kurssi on tarkoitettu juuri sinulle! Haluaisitko oppia taidesanastoa, ymmärtää mitä oppaat puhuvat museoissa, kyetä lukemaan teosesittelyjä ja kertoa itsekin kokemuksiasi taiteesta kauniilla italian kielellä? Tämä kurssi rohkaisee nauttimaan taiteesta italiaksi. Benvenuti a parlare d'arte! Tutustumme taidesanastoon ja harjoittelemme sanaston käyttöä sekä taiteesta puhumista teosten äärellä. Kurssi sopii kaiken tasoisille opiskelijoille - sekä opiskelijoille ilman italian osaamista että jo pidemmälle ehtineille. Aloitamme ääntämisen harjoittelusta tai kertaamisesta ja etenemme sitten sanastoon, ilmaisuihin, taidetekstien ja -puheen ymmärtämiseen ja lauseenmuodostukseen. Opetuspaikka: Tapiola, Omnia Itätuulentie 1 ja museoretket. Kurssilla sovimme kolmesta käyntikohteesta keskiviikkoisin 13.11., 20.11. ja 27.11. Museovierailut toteutetaan kello 18.30-20.00. Museoiden sisäänpääsyt ja mahdolliset matkakulut eivät kuulu kurssin hintaan.
Kurssit

Englanti B1 Next Steps

Torstai, 12. syyskuu 2019 - 14:45
Kertaa ja syvennä kielitaitoasi monipuolisesti. Rohkaistu puhumaan maltillisesti ja rennosti edeten. Puhumaan rohkaiseva keskitason kurssi perusasiat osaaville kertaajille tai muutaman vuoden opiskelleille perustason hallitseville opiskelijoille. Rauhallisesti etenevällä kurssilla syvennät kielitaidon eri osa-alueita: kuuntelua, sanavaraston laajentamista, rakenteiden hallintaa, puheen tuottamista. Aihepiireinä mm. asuinympäristö ja kotiseutu sekä uutiset ja tiedonvälitys. Käsiteltäviä rakenteita mm. konditionaali, infinitiivi ja ing-muoto sekä passiivi. Paineeton ilmapiiri ja maltillinen etenemistahti. Kirja: Stepping Stones 2 syksy kpl 1–2, kevät 3–4. Opetuspaikka: Leppävaara, Ruusutorpan koulu
Kurssit

Englanti B1 Catching Up!

Keskiviikko, 11. syyskuu 2019 - 17:30
Develop your speaking skills and refresh your knowledge of English grammar in a relaxed atmosphere. Kurssi sopii sinulle, jos haluat kehittää suullista kielitaitoasi ja saada lisää itsevarmuutta kielenkäyttäjänä. Se soveltuu opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja -sanasto ovat jo tuttuja, mutta joiden keskustelutaidot kaipaavat vielä hiomista. Kurssilla kerrataan myös kielioppia. Aihepiireihin kuuluvat mm. koti ja perhe, harrastukset, ruoka ja terveys. Opettaja on brittiläinen ja opetuskieli on pääosin englanti. Kirja: Catching Up: English for Conversation Classes, unit 1– Opetuspaikka: Kivenlahti, Merenkäynti 3.
Kurssit

Englanti A1.2 Englantia uusalkajille

Maanantai, 9. syyskuu 2019 - 14:45
Kertaa alkeita kuunnellen, puhuen, sanoja ja rakenteita opiskellen rennosti pari- ja ryhmätyönä. Tervetuloa mukaan niin entiset kuin uudetkin uusalkajat! Lukukauden aluksi kertaamme kirjan alkuosan keskeiset rakenteet. Sitten jatkamme unohtuneiden tai ruostuneiden perustaitojen mieleen palauttamista ja uuden oppimista rennossa ilmapiirissä. Harjoitamme kaikkia kielitaidon osa-alueita, mutta painopiste on kuuntelussa, kuullun ymmärtämisessä ja suullisessa puheentuottamisessa. Kirja: Destinations 1, syksy kpl 6–7, kevät kpl 8–9 Opetuspaikka: Tapiola, Omnia Itätuulentie 1.
Kurssit

Korea A1.1 Alkeet

Tiistai, 17. syyskuu 2019 - 17:30
Opi korealaisia aakkosia ja arkipäiväisiä ilmaisuja. Korean alkeiskurssilla opit lukemaan ja kirjoittamaan korealaisia aakkosia, hangulia (한글), ja tuottamaan itse koreankielisiä ilmauksia, jotka liittyvät yksinkertaisiin puhetilanteisiin. Lisäksi saat tietoa korean peruskieliopista, jota tarvitset, kun puhut koreaksi. Teemme paljon pari- ja ryhmätöitä. Ilmausten harjoittelun yhteydessä perehdyt korealaiseen tapakulttuuriin, mikä on paitsi hyödyllistä myös välttämätöntä korean kielen käytössä. Kurssin opettaja on korealainen, opetuskieli on suomi ja korea. Kirja: Integrated Korean, Beginning 1, 2nd edition Opetuspaikka: Tapiola, Omnia Itätuulentie 1.
Kurssit

Korea A1.1 Lyhytkurssi korean kieleen ja kulttuuriin

Perjantai, 6. syyskuu 2019 - 17:30
Tutustut natiiviopettajan johdolla korean kieleen ja kulttuuriin rennosti mutta tiiviisti. Monipuolisella ja hauskalla lyhytkurssilla saat yleiskuvan korean kielestä ja kulttuurista natiiviopettajan johdolla. Opit kirjoittamaan oman nimesi korealaisilla kirjaimilla (hangulilla) sekä lausumaan erilaisia koreankielisiä sanoja ja lyhyitä arkipäiväisiä ilmaisuja. Tämä antaa hyvän pohjan korean alkeiskurssille. Luomme katsauksen korealaiseen nykykulttuuriin kuten poika- ja tyttöbändien suosituksi tekemään k-popiin sekä erilaisiin alakulttuureihin. Tutustumme kohteliaisuutta painottavaan tapakulttuuriin. Opetuspaikka: Tapiola, Itätuulentie 1.
Kurssit

Saksa A1.1 Alkeet Hallo!

Torstai, 5. syyskuu 2019 - 19:10
Ripeästi etenevä, käytännönläheinen alkeiskurssi valmentaa tositilanteisiin saksankielisissä maissa. Kurssi tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja lukuisia puheharjoituksia alusta alkaen. Kielen opiskelun ohella tutustumme myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet kuten itsestä kertominen, kahvilassa ja kioskilla asioiminen, kaupungilla liikkuminen, ravintolassa, loman vietto, perhe ja perhejuhlat ja hotellissa. Kirja: Hallo! 1 kpl 1-5, kevät kpl 6-10. Opeutspaikka: Tapiola, Itätuulentie 1
Kurssit

Portugali A1.1 Alkeet

Torstai, 5. syyskuu 2019 - 19:10
Tule oppimaan käytännönläheistä portugalia ja kurkistamaan portugalinkielisten maiden kulttuureihin! Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet, esim. kahvilassa, itsestä kertominen ja kaupungilla liikkuminen. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita, mm. lukusanoja, verbejä, kysymyssanoja, artikkeleita ja prepositioita. Kirja: Tudo bem? 1, syksy kpl 1-3, kevät kpl 4-6 Opetuspaikka: Leppävaara, Omnia Upseerinkatu 11.
Kurssit

Englanti A1.1 English for Beginners

Torstai, 5. syyskuu 2019 - 19:15
0-level course for those who want to speak and write easy English. No previous knowledge of the language is required. Learn English in a relaxed atmosphere! Alkeiskurssi uusille englannin opiskelijoille. Aikaisempia englannin opintoja ei tarvita. Tule oppimaan englantia rennosti ja tehokkaasti! Opettaja puhuu englantia ja helppoa suomea. Book: Cambridge English Empower Starter (A1) Combo A Student's book Lessons in Leppävaara, Omnia Upseerinkatu 11.