Kielet

Kurssit

English A1.2 Basic Level – Let’s speak English

Maanantai, 14. syyskuu 2020 - 17:30
English in English on basic level with ’selkosuomi’ to help (not for total beginners). At this level you can understand familiar words and phrases about yourself, family, home, work, etc. You can read familiar names, words and simple sentences. You can ask and answer simple questions on familiar topics. This course gives lots of practice in speaking and listening. Watching a video is part of each unit. In grammar, present simple (preesens) and adverbs of frequency (epätarkan ajan adverbit) are used to talk about likes, interests, habits and routines. Reading topics include traditional music, recycling and shopping habits. Writing tasks include writing emails. (Units one and two) This course is for non-Finnish speakers and Finnish speakers alike. Everyone is welcome! Lessons in Olari (Kuunkehrä 2) on Tuesdays at 5.30-7.00 pm. Book: Keynote Elementary Student’s Book (+ DVD-ROM), units 1–2 The students need to buy the course book. It is not included in the course fee.
Kurssit

Saksa A1-A2 Saksan alkeet tehokkaasti verkossa

Maanantai, 14. syyskuu 2020 - 16:45
Oletko kiinnostunut saksan kielestä ja kulttuurista, kenties saksankielissä maissa matkailusta? Tule aloittamaan saksan opiskelu ihan alusta tai kertaamaan rauhalliseen tahtiin joskus oppimaasi, mutta vähälle käytölle jäänyttä saksaa. Tällä kurssilla opit selviämään tositilanteissa saksankielisessä ympäristössä tehokkaiden puheharjoitusten avulla, esim. kertomaan saksaksi itsestäsi, tilaamaan ravintolassa tai kysymään neuvoa. Käymme läpi kielen perusasiat alusta alkaen ja kehitämme erityisesti rohkeutta saksan puhumiseen jo pienemmälläkin sanavarastolla. Kurssin runkona toimii oppikirja Hotanen & Kauppi Hallo! 1 ja siihen liittyvät äänite ja verkkomateriaali sekä opettajan oma materiaali. Tapaamme viikoittain livenä verkossa Blackboard Collaborate –videoneuvottelualustalla. Oppitunnit pidetään reaaliaikaisesti verkossa niin, että sekä opettaja että opiskelijat osallistuvat tunneille yhtä aikaa omilta koneiltaan. Syyslomalla 12.10. ei opetusta. Verkkotapaamisissa opettaja antaa tehtäviä viikoittain. Tarvitset oppikirjan ja äänitteen. Lisätietoa ks. https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/hallo-1-opiskelijan-aanite Tekninen perehdytys kuuluu kurssihintaan. Keskiviikko 2.9. klo 17.30 https://ilmonet.fi/#!code=E201995
Kurssit

Espanja A2-B1 Español de América - Uutta

Maanantai, 14. syyskuu 2020 - 14:45
Laajenna ymmärrystäsi eri puolilla maailmaa puhutusta espanjasta ja tutustu espanjan variantteihin. Lyhytkurssin tavoitteena on laajentaa ymmärrystä eri puolilla maailmaa puhutusta espanjasta sekä tutustua merkittävimpiin eroihin Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa puhutun espanjan välillä. Perehdymme alueellisiin eroihin esimerkiksi ääntämisessä, sanastossa ja kieliopissa sekä tutustumme kulttuurisiin konnotaatioihin. Kielen ohella tutustumme Latinalaisen Amerikan kulttuuriin esimerkiksi historian, kirjallisuuden, musiikin ja median avulla. Kurssin toteutuksessa ja sisällöissä voimme ottaa huomioon myös opiskelijoiden omat (esimerkiksi alueelliset) kiinnostuksen kohteet. Kurssi soveltuu taitotasolla A2-B1 espanjaa opiskeleville, jotka haluavat syventää kielen ja kulttuurin tuntemustaan. Tunnit maanantaisin klo 14.45-16.15 Tapiolassa (Itätuulenpiha 1)
Kurssit

Englanti A1–A2 Next Steps in English

Torstai, 10. syyskuu 2020 - 17:30
An easy English course with a British teacher for people who have just started learning English. Teaching in English and easy Finnish. Opetus helpolla englannin kielellä ja selkosuomeksi. You don’t need to speak Finnish. Lessons in Leppävaara (Upseerinkatu 11) on Thursdays at 5.30-7 pm. Tunnit Leppävaarassa (Upseerinkatu 11) torstaisin klo 17.30-19.00 Kirja/Book: New English File Elementary, ISBN 9780194384254, units 1–5 Students need to buy the course book, it is not included in the course fee. / Oppikirja ei sisälly kurssin hintaan. Opiskelija hankkii itselleen oppikirjan.
Kurssit

Englanti A1.2 Alkeiden jatko

Tiistai, 8. syyskuu 2020 - 11:15
Opiskelemme englantia rennosti. Paino puhumisessa ja kuuntelussa sekä kieliopissa. Paljon pari- ja ryhmätehtäviä. Tunnit tiistaisin klo 11.15-12.45 Kivenlahdessa (Merenkäynti 3) Kirja: English File: Elementary. Third edition, kpl 1–
Kurssit

Venäjä A1.1 Alkeet

Tiistai, 8. syyskuu 2020 - 15:00
Tervetuloa oppimaan venäjän kielen alkeet ja viihtymään venäläisen kulttuurin parissa! Kurssilla opit sanastoa ja kielen perusrakenteita, joita tarvitset arkisissa kielenkäyttötilanteissa venäläisten kanssa asioidessa. Tunneilla harjoittelemme puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan, kirjoittamaan ja ääntämään venäjää. Teemme paljon suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmässä. Tällä tavoin jokainen pääsee harjoittelemaan puheen tuottamista mahdollisimman paljon, mikä on muistamisen ja kielen oppimisen kannalta tärkeää. Kurssilla tutustumme myös venäläiseen kulttuuriin. Aihepiireinä syksyllä ovat mm. henkilön esitteleminen, kaupungilla liikkuminen, kahvilassa asiointi sekä venäläiset nimet. Keväällä aiheinamme ovat tutustuminen, ammatit, kansallisuudet, kuulumiset, tervehdykset ja hyvästelyt, perhe, siviilisääty ja kellonajat. Kieliopin keskeisinä osa-alueina ovat syksyllä venäläiset kirjaimet, olla-verbi, sanapaino, lukusanat 0-10 ja substantiivien suku. Keväällä kieliopin aihepiireinä ovat kieltosanat, persoonapronominit, possessiivipronominit, lukusanat 1-30, monikon nominatiivi sekä muut aiheet. Ennen kurssin alkamista suosittelemme osallistumista johdantokurssille Venäjän aakkoset tutuiksi E202756. Johdantokurssi helpottaa opintojen alkuun pääsemistä. Tunnit tiistaisin klo 15.00-16.30 Tapiolassa (Itätuulenpiha 1) Kirja: Kafe Piter 1 syksy kpl 1-3, kevät kpl 4-6, v. 2020 uudistettu painos
Kurssit

Viro A1.1 Alkeet

Maanantai, 7. syyskuu 2020 - 15:00
Opi viron alkeet! Kurssin aiheet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja käytännön tilanteisiin. Tunnilla teemme paljon keskusteluharjoituksia, joten uusi sanasto siirtyy heti käyttöön. Puhumisen lisäksi harjoittelemme myös kielioppia. Teemoja ovat mm. matkustaminen Virossa. Tutustumme Viron maantietoon ja kulttuuriin. Tunnit Tapiolassa (Itätuulenpiha 1) maanantaisin klo 15.00-16.30 Kirja: E nagu Eesti (painokset 2015/2016), kpl 1–5
Kurssit

Englanti B1 Stop for English in Fall

Maanantai, 7. syyskuu 2020 - 11:00
Tervetuloa jatkamaan rennossa ilmapiirissä rauhallisesti edeten englannin kielen opintoja. Mukavassa ilmapiirissä ja sopivan rauhallisella tahdilla opiskeltaessa on hauska keskustella oppitunnin lomassa myös itseä kiinnostavista asioista ryhmäläisten kanssa. Tunnit Soukassa (Soukantie 4) maanantaisin klo 11.00-12.30. Kirja: English File 4th edition: Intermediate Plus, kpl 1–3.
Kurssit

Italia A1.1 Alkeet Chiaro!

Perjantai, 4. syyskuu 2020 - 14:00
Tule opiskelemaan tai kertaamaan italian kielen alkeet italialaisen opettajan kanssa! Monipuolinen ja käytännönläheinen italian alkeiskurssi aikuisille rennossa ilmapiirissä. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa, sanastossa ja kielen perusrakenteissa kulttuuria unohtamatta. Opetuskielinä italia ja suomi. Kurssilla käytetään helppoa italiankielista oppikirjaa Chiaro! A1 Tunnit Leppävaarassa (Komentajankatu 5) perjantaisin klo 14.00-15.30
Kurssit

English B2–C1 Get Ready for IELTS - online course

Perjantai, 4. syyskuu 2020 - 0:02
This online course prepares you for the IELTS exam (bands 6.5-7, both Academic and General). You will have the opportunity to practice all exam-style tasks (reading, listening, speaking, writing) and get feedback on your speaking and writing from the instructor. The workload is appr. 1.5hrs/week. IELTS is a basic requirement for entry to most European universities where proficiency in English is required. Many government agencies and professional bodies also recognise IELTS. In Helsinki, you can take the IELTS exam at FinnBrit (finnbrit.fi). The online learning platform Moodle is used in this course. We recommend using a desktop or laptop computer to participate in this online course, because it is possible that Moodle does not work properly on smart phones. If you use Omnia’s Moodle for the first time, please create your Moodle username three days before the course starts at the latest.