Työväenopisto

Kurssit

Italia A2.2 Perustason jatkokurssi, verkkokurssi

Torstai, 22. huhtikuu 2021 - 11:00
Kevään jatkokurssilla opimme jotain italialaisten ja suomalaisten luonteenpiirteistä, tutustumme Unescon kulttuuriperintökaupunkiin Urbiinoon ja sen taitelijoihin, myös television kuuluisuudet esim. komissaario Montalbano tulevat tutuiksi! Kurssimme aiheena ovat luonteen kuvailu, horoskooppi, Urbinon kaupunki, ulkonäönkuvailu, varkauden kohteeksi joutuminen Opimme seuraavat rakenteet - futuuri, yhdistetyt pronominit, passiivi. Kurssin pääpaino on käytännön puheharjoituksissa, sanastossa ja kielen perusrakenteissa. Jatkamme myös tutustumista italialaiseen kulttuuriin. Oppitunnit pidetään reaaliaikaisesti verkossa niin, että sekä opettaja että opiskelijat osallistuvat tunneille yhtä aikaa omilta koneiltaan. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja hyvän internetyhteyden. Katso tarkemmin Lisätiedot.
Kurssit

Italia A2-B1 Scriviamo! Kirjoittamisen verkkokurssi italiaksi, verkkokurssi

Keskiviikko, 21. huhtikuu 2021 - 9:30
Aloitamme helpoista teksteistä ja sitten siirrymme vaikeampiin teksteihin. Aiheet ovat aina erilaisia kuten taide, videot, musiikki ja artikkelit. Opettaja auttaa kirjoittamisprosessin aloittamisessa. Jokainen jatkaa siitä oman kielentasonsa mukaan. Kirjoittaessamme tekstejä laajennamme samalla sanastoa ja kertaamme kielioppia (mm. verbien aikamuodot, substantiivien ja adjektiivien sijamuodot, prepositiot) opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Ryhmässä kirjoittaminen on mielekkäämpää ja luovampaa kuin yksin. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ryhmässä on myös tärkeää. Kirjoittaminen onnistuu hyvin, kun annamme toisillemme vertaispalautetta Opettaja antaa palautetta ja ohjausta viikoittain Moodlen kautta. Kurssin materiaalina käytetään opettajan omaa materiaalia sekä hyödynnetään verkosta vapaasti saatavilla olevaa oppimateriaalia Kurssi käy kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kirjoittamisesta italiaksi verkossa. Edellyttävä taso: A2/B1 Kurssilla on yksi verkkotapaaminen ke 21.4. klo 9.30-10.30 Blackboard Collaboraten kautta. Opettaja sekä opiskelijat osallistuvat tunnille yhtä aikaa omilta koneiltaan. Tutustumme toisiimme ja opettaja perehdyttää opiskelijat Moodle-oppimisympäristöön ja kurssin rakenteeseen. Muut opetuskerrat ovat verkossa Moodlessa ja opiskelija opiskelee oman aikataulun mukaan. Kurssi kestää viisi viikkoa. Varaa riittävästi aikaa opiskeluun. Opettaja lisää uuden tehtävän ja ohjeet Moodleen keskiviikkoisin. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja hyvän internetyhteyden. Katso tarkemmin Lisätiedot. Jos ilmoittaudut kurssille kolme arkipäivää ennen kurssin alkua, lähetä sähköposti asiasta osoitteeseen tyovaenopisto.kielet@omnia.fi . Näin varmistamme, että saat ohjeet kurssille kirjautumisesta.
Kurssit

Saksa B2–C1 Aktuelle Themen, verkkokurssi

Tiistai, 20. huhtikuu 2021 - 11:15
Erhalten und erweitern Sie Ihre fortgeschrittenen Deutschkenntnisse. Verfolgen Sie unter der Leitung einer muttersprachlichen Lehrerin, welche Themen die Menschen in den deutschsprachigen Ländern momentan beschäftigen. Filmbeiträge, Artikel und Diskussionen zu gesellschaftlichen Themen, Politik, Kultur und Landeskunde sind Inhalt dieses Kurses. Kurssi järjestetään verkossa Collaborate-ympäristössä. Opettaja ja opiskelijat osallistuvat yhtä aikaa omilta koneeltaan. Osallistumisohjeet verkon kautta osallistumiseen lähetetään pari päivää ennen kurssin alkua. Jos ilmoittaudut kurssille kolme arkipäivää ennen kurssin alkua, lähetä sähköposti asiasta osoitteeseen tyovaenopisto.kielet@omnia.fi . Näin varmistamme, että saat ohjeet kurssille kirjautumisesta. Die Online Lernplattform Moodle wird für diesen Kurs verwendet. Sie haben nach der wöchentlichen Lektion zum Material des Kurses in Moodle Zugang.
Kurssit

Espanja A1.3 Jatkoaskelia livenä verkossa

Maanantai, 19. huhtikuu 2021 - 19:15
Reippaasti etenevä alkeiden jatkokurssi verkkototeutuksena. Kertaamme jo opittua kurssin alussa. Tutustumme kielen perusrakenteisiin ja espanjankielisiin kulttuureihin. Laajennamme espanjan osaamista arkipäivän tilanteisiin: opiskelemme mm. vointiin ja terveyteen, arkirutiineihin sekä säähän ja luontoon liittyvää sanastoa ja opimme ilmaisemaan mielipiteitä espanjaksi. Perehdymme myös adjektiivien vertailuun ja opimme uusia verbirakenteita, mm. arkipäivän toimiin liittyviä refleksiiviverbejä. Kurssilla on tavoitteena oppia käytännön kielitaitoa ja sanastoa. Pari- ja ryhmätöitä, keskusteluharjoituksia, sanastoharjoituksia, kuullun ymmärtämistä. Oppitunneilla harjoitellaan kommunikointia ja puhevalmiuksia verkon menetelmin. Verkkotapaamisissa opettaja antaa tehtäviä viikoittain. Oppitunnit pidetään reaaliaikaisesti (livenä) verkossa niin, että sekä opettaja että opiskelijat osallistuvat tunneille yhtä aikaa omilta koneiltaan ja osallistua voi mistä päin Suomea tahansa. Opiskelija tarvitsee hyvän internetyhteyden ja headsetin. Huom. Blackboard Collaborate -osoitteeseen tulee kirjautua hyvissä ajoin (10-15 min) ennen tunnin alkua. Jos ilmoittaudut 15.4.21 jälkeen, ota yhteys tyovaenopisto.kielet@omnia.fi, niin varmistamme, että saat tarvittavan ohjeistuksen.
Kurssit

Saksa A1 Alkeiden jatko, verkkokurssi

Maanantai, 19. huhtikuu 2021 - 18:40
Kurssi tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja lukuisia puheharjoituksia alusta alkaen. Kielen opiskelun ohella tutustumme myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet kuten ravintolassa, loman vietto, perhe ja perhejuhlat ja hotellissa. Harjoittelemme ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita - substantiivin taivutusta (datiivi), kysymyssanat, prepositiot ja verbin menneen ajan muotoa. Kurssilla teemme helppoja keskustelu- ja sanastoharjoituksia (paritöitä), harjoittelemme kuullun ja luetun ymmärtämistä. Opettaja antaa kotitehtäviä viikoittain. Oppitunnit pidetään reaaliaikaisesti verkossa niin, että sekä opettaja että opiskelijat osallistuvat tunneille yhtä aikaa omilta koneiltaan. Verkkotapaamisissa opettaja antaa tehtäviä viikoittain. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja hyvän internetyhteyden. Katso tarkemmin Lisätiedot. Jos ilmoittaudut kurssille kolme arkipäivää ennen kurssin alkua, lähetä sähköposti asiasta osoitteeseen tyovaenopisto.kielet@omnia.fi . Näin varmistamme, että saat ohjeet kurssille kirjautumisesta.
Kurssit

Viro A1.2 Alkeiden jatko, verkkokurssi

Maanantai, 19. huhtikuu 2021 - 17:30
Tunnilla teemme sekä keskustelu- että kielioppiharjoituksia. Opit, miten asioida ostoskeskuksessa, kampaajalla ja muilla palvelualoilla. Puhumme Viroon ja virolaiseen kulttuuriin liittyvistä aiheista. Kurssi on jatko kurssille E210201 Viro A1.2 Alkeiden jatko. Tapaamme viikoittain livenä verkossa Zoom –videoneuvottelualustalla ma klo 17:30 - 19:00. Kurssilla käytetään oppimisalustana Moodlea materiaalien jakoa varten. Jos ilmoittaudut myöhemmin kuin 14.4, ota yhteyttä opistoon tyovaenopisto.kielet@omnia.fi
Kurssit

Viro B2 Keskustele viron kielellä, verkkokurssi

Maanantai, 19. huhtikuu 2021 - 12:15
Paino sanavaraston laajentamisessa. Tarpeen mukaan kertaamme kielioppia. Sopii keskitason jatkoksi sekä kertaajille. Kurssilla on Moodle-oppimisalusta käytössä. Tapaamme viikoittain livenä verkossa Zoom –videoneuvottelualustalla ma klo 12:15 - 13:45. Kurssilla käytetään oppimisalustana Moodlea materiaalien jakoa varten. Huom: Jos ilmoittaudut myöhemmin kuin 15.4, ota yhteyttä opistoon tyovaenopisto.kielet@omnia.fi
Kurssit

Venäjä A1.3 Kertaa akkusatiivin, prepositionaalin ja genetiivin käyttöä, verkkokurssi

Maanantai, 26. huhtikuu 2021 - 12:40
Kerro mitä teet tai aiot tehdä, mitä haluat lukea, katsella, kuunnella ja opiskella. Kertaa akkusatiivin käyttöä. Kerro missä asut ja missä eri esineet ovat. Kerro mitä ajattelet ja mistä haaveilet. Kertaa prepositionaalin käyttöä. Keskustele siitä, mitä sinulla on ja mitä ei ole. Kerro kenen koira kävelee kadulla tai kenen kengät lojuvat lattialla. Kerro kotimaastasi ja kotikaupungistasi. Kertaa genetiivin käyttöä. Oppitunnit pidetään reaaliaikaisesti verkossa niin, että sekä opettaja että opiskelijat osallistuvat tunneille samanaikaisesti omilta koneiltaan. Jos et pääse tunnille, voit katsoa tuntitallenteen. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, hyvän internetyhteyden ja headsetin. Katso tarkemmin kurssivaatimukset Lisätiedot. Verkkotapaamisissa opettaja antaa tehtäviä viikoittain. Moodle –oppimisalusta on käytössä. Kotitehtävät ja mahdollinen lisämateriaali löytyvät kurssikohtaisesti verkkosivulta. Voit luoda tunnukset oppimisalustalle itse sivulla moodle.omnia.fi Opetuskielinä suomi ja venäjä. Avainsana Rose Opiskelijatarina