Työväenopisto

Kurssit

Ruotsi B1 Förbättra din muntliga svenska på nätet ONLINE

Keskiviikko, 15. huhtikuu 2020 - 18:00
Här är nätkursen för dig som vill förbättra din muntliga svenska som kanske rostat under årens lopp. Vi diskuterar vardagliga teman och aktuella händelser utgående från skriftigt material och olika övningar. Kom med och utvidga ditt ordförråd och framför allt träna din praktiska svenska. Oppitunnit pidetään reaaliaikaisesti verkossa niin, että sekä opettaja että opiskelijat osallistuvat tunneille yhtä aikaa omilta koneiltaan. Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia sekä verkosta vapaasta saatavilla olevaa materiaalia. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, hyvän internetyhteyden ja headsetin. Katso tarkemmin http://oppiva.omnia.fi/collaborate_kielikurssit/
Kurssit

Englanti B1 Active Discussion

Keskiviikko, 15. huhtikuu 2020 - 17:30
Active discussion on various topics and small talk on books, art, travelling, and news. This course focuses on speaking, discussion, pronunciation, use of English and gaining self-confidence in speaking English. Lessons in Kivenlahti (Merenkäynti 3).
Kurssit

Italia A1.2 Askel eteenpäin

Tiistai, 14. huhtikuu 2020 - 15:35
Rauhallisesti etenevä, monipuolinen ja käytännönläheinen italian alkeiskurssi aikuisille. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa, sanastossa ja kielen perusrakenteissa kulttuuria unohtamatta. Syntyperäinen opettaja, joka puhuu myös suomea. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet, esim. kahvilassa, itsestä kertominen, tapaamisesta sopiminen, kaupungilla liikkuminen ja ravintolapöydän varaaminen. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita, mm. lukusanoja, verbejä, kysymyssanoja, artikkeleita ja prepositioita. Työtavat: Pari- ja ryhmätöitä, helppoja keskusteluharjoituksia, sanastoharjoituksia, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, pelejä ja kotitehtäviä. Oppikirja: Bella vista 1, kpl 6-7 Tunnit Tapiolassa, Itätuulenpiha 1.
Kurssit

Italia A1.1 Alkeet Chiaro!

Torstai, 9. huhtikuu 2020 - 11:15
Tule opiskelemaan tai kertaamaan italian kielen alkeet italialaisen opettajan kanssa! Monipuolinen ja käytännönläheinen italian alkeiskurssi aikuisille rennossa ilmapiirissä. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa, sanastossa ja kielen perusrakenteissa kulttuuria unohtamatta. Opetuskieli italia ja suomea. Kurssilla käytetään helppoa italiankielista oppikirjaa Chiaro! A1
Kurssit

Italia A1.3 Ripeät alkeet kertaajille ja matkailijoille ja makupaloja Italian keittiöstä

Tiistai, 7. huhtikuu 2020 - 11:15
In questo corso attiviamo la lingua in situazioni della vita quotidiana, ampliamo il vocabolario e allo stesso tempo ripassiamo le strutture grammaticali di base. In uso il libro di testo di riferimento dal capitolo 6. Kurssi sopii sinulle, joka olet jo aloittanut italian kielen opiskelun ja haluat oppia tulla toimeen arkitilanteissa italian kielellä. 26.5. klo 11.15-14.15 opetus opetuskeittiössä osoitteessa Lehtimäentie 1A, Espoo Kurssilla harjoittelemme seuravia tilanteita: tilaaminen ravintolassa, asioiminen pankissa ja postissa, junalipun ostaminen, kaupungilla liikkuminen, kaupassa ja apteekissa asioiminen. Samalla kun harjoittelemme puhumista, kertaamme myös peruskieliopin rakenteita pronominit, perfekti, ajanilmaukset. Tavoitteena on käytännön kielitaidon saavuttaminen ja sanaston laajentaminen. Opetus Soukassa (Soukantie 4), viimeinen kerta 26.5. opetuskeittiössä Espoon keskuksessa (Lehtimäentie 1A)
Kurssit

Saksa B2 Berlin kennenlernen

Maanantai, 6. huhtikuu 2020 - 9:30
Kommen Sie in Gedanken mit auf eine Reise durch Berlin. Unter Leitung einer geborenen Berlinerin beschäftigen wir uns mit verschiedenen Stadtteilen, lesen Texte über ihre Eigenheiten, hören dazu passende Musik, sehen kurze Videos und sprechen über unsere Eindrücke und möglicherweise persönlichen Erfahrungen. So lernen wir die Stadt ( besser) kennen und erweitern gleichzeitig unseren Wortschatz. Opetus Tapiolassa (Itätuulenpiha 1)
Kurssit

Espanja A1.1 Alkeiden jatko/kertaus kahtena viikonloppuna (1.osa)

Perjantai, 3. huhtikuu 2020 - 17:30
Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opiskelua reippaasti ja tehokkaasti kahtena viikonloppuna. Kurssi soveltuu syksyn viikonloppukurssin käyneille tai alkeiden kertaajille. Tutustumme lisää kielen perusrakenteisiin ja espanjalaiseen kulttuuriin sekä harjoittelemme runsaasti keskeisiä viestintätilanteita. Työmuotoina oppikirjan lyhyehköt tekstit ja dialogit, ääntämisharjoitukset, kuunteluharjoitukset sekä suulliset pari- ja ryhmätyöt. Pääpaino on puheen tuottamisessa. Oppikirjaan liittyvä sähköinen materiaali soveltuu hyvin myös itseopiskeluun. Opimme mm. asioimaan ravintolassa ja hotellissa, kysymään ja neuvomaan tietä, ostamaan pääsyliput, kertomaan mieltymyksistä ja vapaa-ajasta, kuvailemaan henkilöitä sekä varaamaan hotellihuoneen. Lisäksi opettelemme suuret lukusanat, kertaamme kellonajat ja verbien taivutuksen, opettelemme lisää verbejä ja opimme ilmaisemaan päivämäärän. Opetus Tapiolassa.
Kurssit

Englanti B1 Online Grammar Revision VERKKOKURSSI

Perjantai, 3. huhtikuu 2020 - 0:01
You will practise using verb tenses, prepositions and conditionals comfortably from your own home. Suitable for people who do not speak Finnish. We use Moodle as a learning platform, there are no face-to-face meetings. The workload is about 1,5 hours per week. Participants get individual feedback from the teacher (up to 1 hour in total). The last course week starts 22 May.
Kurssit

Saksa A2 Perusasiat kuntoon

Torstai, 2. huhtikuu 2020 - 19:10
Oletko opiskellut saksaa jo jonkin verran, mutta opinnoista on kulunut jonkin verran aikaa, ja asiat eivät enää ole selkeinä mielessä? Vai tuntuuko, että saksan kielioppi on turhan monimutkaista ja akkusatiivit ja datiivit menevät sekaisin? Tule laittamaan saksan perusasiat järjestykseen rennossa ilmapiirissä. Käytännönläheinen kurssi etenee ripeästi ja valmentaa tositilanteisiin saksankielisissä maissa. Kurssi tarjoaa runsaasti monipuolisia harjoituksia, joiden avulla opitaan ilmaisemaan mielipiteitä sekä puhumaan asumisesta, opiskelusta ja työstä. Lisäksi tutustutaan saksankielisten maiden elämäntapoihin ja kulttuureihin. Aktivoivat kielioppiosiot kutsuvat oivaltamaan itse. Kirja kannustaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppimista. Kirjan ajankohtaiset tekstit ja tehtävät soveltuvat niin opiskelijalle, matkailijalle kuin työssään saksaa tarvitsevallekin. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Kurssilla tehdään helppoja keskustelu- ja sanastoharjoituksia (paritöitä), harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä ääntämistä. Kertaamme kielioppiasioita mm. perfekti, sivulauseet, datiivi-, akkusatiivi- ja vaihtoprepositiot, adjektiivin taivutus. Opettaja antaa kotitehtäviä viikoittain. Kirja: Freut mich 2 valikoiden Opetus Tapiolassa, Itätuulenpiha 1:ssä
Kurssit

Saksa A1.1 Alkeet matkailijoille

Torstai, 2. huhtikuu 2020 - 17:30
Käytännönläheinen alkeiskurssi etenee ripeästi ja valmentaa tositilanteisiin saksankielisissä maissa. Kurssi tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja lukuisia puheharjoituksia alusta alkaen. Kielen opiskelun ohella tutustumme myös saksankielisten maiden kulttuuriin sekä ihmisten arkielämään. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet kuten itsestä kertominen, kahvilassa ja kioskilla asioiminen, kaupungilla liikkuminen. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita - lukusanat, artikkelit, verbin taivutusta ja kysymyssanat. Kurssilla tehdään helppoja keskustelu- ja sanastoharjoituksia (paritöitä), harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä ääntämistä. Opettaja antaa kotitehtäviä viikoittain. Kirja: Hallo! 1, kpl 1-4 Opetus Itätuulenpiha 1:ssä, Tapiolassa