Hyppää pääsisältöön

Osaamiskeskuksen työ- ja koulutuspolut

Omnian Osaamiskeskus OSKE tarjoaa ammatillista osaamista lisääviä ja työllistymistä edistäviä palveluja maahanmuuttajille Espoossa. Osaamiskeskuksen asiakkaaksi tullaan Työllisyys Espoon tai sosiaalitoimen ohjausten kautta. Osaamiskeskuksen palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille espoolaisille, joilla on oleskelulupa.

Asiakkaan palvelutarpeen kartoitus

Asiakkaan palvelutarve ja arvio Osaamiskeskuksen palvelujen hyödyllisyydestä tehdään palveluun ohjaavassa tahossa. Lisäksi palveluun ohjaava taho arvioi, onko asiakkaalla Osaamiskeskuksen palveluissa edellytettävää kielitaitoa. Osaamiskeskuksen palveluista saa parhaimman hyödyn irti, kun suomen kielen lähtötaso on vähintään A1.3, eli toimivalla alkeiskielitaidon tasolla.

Osaamiskeskuksen kartoitusjakso

Osaamiskeskuksen palvelun ydin rakentuu työnhakijan kokonaisvaltaisen kartoituksen ja sen perusteella laaditun henkilökohtaisen osaamisen lisäämisen suunnitelman ympärille. Osaamiskeskuksen kartoitusjakson aikana asiakkaan kanssa selvitetään omaa osaamista, voimavaroja ja tavoitteita. Kartoitusjakson tavoitteena on rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma kohti koulutusta tai työpaikkaa.

Kartoitusjakson lopussa asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen jatkosuunnitelma osaamisen lisäämistä varten. Kartoitusjakson jälkeen asiakas siirtyy henkilökohtaisen jatkosuunnitelman mukaisesti joko Osaamiskeskuksen koulutukseen tai työnhakuvalmennukseen. Päätös asiakkaan jatkopolusta tehdään kartoitusjakson jälkeen Osaamiskeskuksessa. Jaksojen pituus vaihtelee 3–12 kuukauden välillä asiakkaan tarpeen mukaan.

Työnhakuvalmennus vai koulutusjakso?

Mikäli asiakkaan tuen tarve arvioidaan pieneksi, asiakas suuntaa pääsääntöisesti työnhakuvalmennukseen, jonka tavoitteena on löytää työpaikka noin kolmen kuukauden kuluessa. Jos kartoituksessa ilmenee tarvetta asiakkaan osaamisen vahvemmalle kehittämiselle, asiakas jatkaa koulutusjaksolle. Koulutusjakson kesto ja sisältö vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaisesti. Koulutus on valtionosuusrahoitteista työvoimakoulutusta, jolloin se edellyttää asiakkuutta TE-palveluissa.

Osaamiskeskuksen koulutuspolut

Osaamiskeskuksen koulutuspolut jakautuvat ammatillisesti kolmelle alueelle: hoiva ja kasvatus, palvelualat sekä kiinteistö ja tekniikka. Painotukset näkyvät koulutuksen sisällöissä, jotka perustuvat ammatillisten perustutkintojen sisältöihin. Koulutuksissa vahvistetaan alaan liittyvän sanaston ja matematiikan osaamista, harjoitellaan alaan liittyviä työelämätilanteita ja perehdytään syvemmin työelämän vaatimuksiin. Lisäksi koulutuksiin sisältyy työpaikalla tapahtuva työharjoittelujakso. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa hygieniapassi, työturvallisuuskortti tai muu työllistymistä tuleva lisäkoulutus.

Osaamiskeskuksen koulutuspoluille vaadittava kielitaitotaso vaihtelee A2.1–A2.2 välillä kehittyvän peruskielitaidon alkeistasolla. Vaadittavaa kielitaitoa ja muita opiskeluvalmiuksia voi vahvistaa Osaamiskeskuksen ammatillisia valmiuksia vahvistavassa koulutuksessa. Ohjaus sopivalle koulutuspolulle tehdään Osaamiskeskuksessa kartoituksen ja asiakkaan omien tavoitteiden perusteella.

Osaamiskeskuksen asiakastarinoita

Osaamiskeskuksen asiakas Thaira pääsi opiskelemaan Omniaan kokkilinjalle OSKE:n kautta. Katso videolta Thairan mietteitä Osaamiskeskuksen palveluista.

Katso video
Kiinnostuitko? Lue lisää
Omnian Osaamiskeskus maahanmuuttajille
Takaisin ylös