Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Ammatillinen perustutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillisia tutkinnon osia sisältyy tutkintoon 145 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.

Jokaiseen tutkintoon sisältyy vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa. Valinnaisuus määritettään tutkintokohtaisesti.

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osp, joista pakollisia osa-alueita on 26 osp ja valinnaisia 9 osp.

Yhteiset tutkinnon osat ja pakollisten osa-alueiden laajuudet

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp.

 • viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, 4 osp.
 • viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp.
 • viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp.
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp.
 • taide ja luova ilmaisu 1 osp.

Matemaattis-lunnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp.

 • matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp.
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp.

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp.

 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp.
 • työelämässä toimiminen 2osp.
 • opiskelu- ja urasuunitteluvalmiudet, 1 osp.
 • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp.
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp.
 • kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp.

Valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla minkä tahansa osa-alueen valinnaisia tavoitteita.

Tarkempia tietoja tutkinnon rakenteesta ja tutkinnon osien sisällöstä löydät osoitteesta www.eperusteet.opintopolku.fi.

Apua opintojen suunnitteluun

​Jokainen opiskelija tekee yhdessä vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (hoks). Tukea ja ohjausta opintojen suunnitteluun saat vastuuopettajalta, opinto-ohjaajalta sekä opettajilta.