Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Ammatillinen perustutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se rakentuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Tutkinnon suorittamisaika on pääsääntöisesti 3 vuotta, mutta opiskelijan yksilöllisen tilanteen mukaan suorittamisaika voi olla tätä lyhyempi tai pidempi.

Ammatilliset opinnot vaativat laajaa osaamista useista eri ainealueista

Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat suurimman osan tutkinnon laajuudesta. Ne vaihtelevat tutkinnoittain, koska ne on muodostettu kunkin alan työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksien pohjalta.

Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla ammatillisia tutkinnon osia, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja, jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja tai työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia.

Tarkempia tietoja tutkinnon rakenteesta ja tutkinnon osien sisällöstä löydät tutkintokohtaisista opetussuunnitelmista sekä osoitteesta www.eperusteet.fi.

Apua opintojen suunnitteluun

​Jokainen opiskelija tekee yhdessä ryhmänohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Tukea ja ohjausta opintojen suunnitteluun saat ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta sekä opettajilta.