Ammatillisen perustutkinnon muodostuminen

Ammatillinen perustutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Perustutkinnosta riippuen ammatillisten tutkinnon osien määrä ja laajuus vaihtelevat, mutta niiden kokonaislaajuus on 135 osaamispistettä (osp).  Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden rakenne on kaikissa perustutkinnoissa sama: pakollisia on 19 osp ja valinnaisia 16 osp.

Katso perustutkintojen pakolliset tutkinnon osat ja tutkintokohtaiset vapaasti valittavat tutkinnon osat opetussuunnitelmista.

Valinnaisilla aineilla on merkitystä

Vapaasti valittavilla tutkinnon osilla voi parhaimmillaan vaikuttaa työllistymiseen. Tutkintoon voi valita tutkintokohtaisia valinnaisia tutkinnon osia omien vahvuuksien, harrastuneisuuden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan (lue lisää Omnian opintopoluista). Valinnat tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tutkintokohtaisen valinnaisuuden lisäksi tutkintoon voi valita myös seuraavia opintoja:

  • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta 15–30 osp
  • Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
  • Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
  • Yrityksessä toimiminen 15 osp
  • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
  • Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 5–15 osp

Ammatillisen perustutkinnon muodostuminen

Apua opintojen suunnitteluun

Tutkinnon suorittamiseen käytettävä aika on yksilöllinen: halutessa voi opiskella nopeammin tai käyttää enemmän aikaa osaamisen saavuttamiseen.

Ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja opettajat auttavat opintopolun suunnittelussa.