Opiskelijan sivut

Omniassa kymmenet tuhannet eri-ikäiset oppijat toetuttavat unelmistansa totta tuhansilla eri tavoilla.
Tee sinäkin unelmistasi totta.

Seuraa Ajankohtaista-osiosta uutisia ja tapahtumia, niin tiedät mitä Omniassa tapahtuu.

Omnia Koulutus on monimuotoinen yhteisö, jossa opiskelee ja työskentelee taustaltaan ja toi-mintakyvyltään erilaisia, eri-ikäisiä ihmisiä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoi-tus on varmistaa, että erilaisista lähtökohdista tulevat henkilöt saavat tasavertaiset mahdollisuu-det opiskeluun ja työntekoon.

Lue tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma