Vakuutukset

Vakuutusturva opiskelujen aikana.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevan vakuutusturva

Opiskelijat on vakuutettu opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sattuvien tapaturmien osalta (esim. liikuntatunnit, koulumatkat, koulutussopimuksella työelämässä oppimisjaksot) vakuutusyhtiö Pohjolassa sekä kotimaassa että ulkomailla. Jos opiskelija poistuu luvatta koulun alueelta, vakuutusturva ei ole voimassa.

Tapaturmasta tulee ilmoittaa omalle tai työssäoppimista ohjaavalle opettajalle, joka tekee tarvittavat vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiölle. Ulkomailla suoritettavien opintojen ajaksi opiskelijan on otettava myös muuta vakuutusturvaa koko ulkomailla olon ajaksi (mm. vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien varalta, matkatavaroille ja vastuuvakuutus ulkopuolisille mahdollisesti aiheutetuista vahingoista), ellei näitä vakuutuksia ole ennestään.