Vakuutukset

Vakuutusturva opiskelujen aikana.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevan vakuutusturva

Opiskelijat on vakuutettu opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa sattuvien tapaturmien osalta (esim. liikuntatunnit, työssäoppimisjaksot, koulumatkat) vakuutusyhtiö Pohjolassa sekä kotimaassa että ulkomailla. Jos opiskelija poistuu luvatta koulun alueelta, vakuutusturva ei ole voimassa.

Tapaturmasta tulee ilmoittaa omalle tai työssäoppimista ohjaavalle opettajalle, joka tekee tarvittavat vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiölle. Ulkomailla suoritettavien opintojen ajaksi opiskelijan on otettava myös muuta vakuutusturvaa koko ulkomailla olon ajaksi (mm. vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien varalta, matkatavaroille ja vastuuvakuutus ulkopuolisille mahdollisesti aiheutetuista vahingoista), ellei näitä vakuutuksia ole ennestään.

Ammatillisessa aikuisopetuksessa opiskelevan vakuutusturva

Opiskelijat on vakuutettu opiskeluun liittyvissä tilanteissa sattuvien tapaturmien osalta esim. tutkintotilaisuudet, työssäoppimisjaksot, koulumatkat sekä kotimaassa että ulkomailla. Opiskelijan tulee ilmoittaa tapaturmasta kouluttajalle tai työpaikan ohjaajalle, sekä aina opintotoimistoon jossa tehdään tarvittavat vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiölle.

Ulkomailla suoritettavien opintojen ajaksi suositellaan opiskelijoita ottamaan myös muuta vakuutusturvaa mm. matkatavaroille ja vapaa-ajanviettoon.