Opiskelijatoiminta

Opiskelijakunta

Omnian opiskelijakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka muodostavat kaikki Omniassa opiskelijoina olevat henkilöt.

Omnian opiskelijakunnan jaostohallitusten toiminta

Jokaisessa Omnian toimipisteessä toimii jaostohallitus, joka muodostuu eri ammattialojen vapaaehtoisista edustajista. Ammattialoilta valitaan lukuvuosittain varsinainen edustaja ja varaedustaja. Nuorten pajoilta, aikuisten perusopetuksesta ja VALMA:sta voidaan valita oppijoiden edustus. Nämä edustajat osallistuvat oppimisympäristönsä kehittämiseen ja valvovat oman toimipisteen oppijoiden etuja.

Omnian opiskelijakunnan kattohallitus

Kattohallituksen toiminnan tarkoitus on edustaa demokraattisesti koko Omnian opiskelijakuntaa. Sen toimintaan ovat tervetulleita tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuvat, Nuorten työpajojen, VALMA:n, Aikuisten perusopetuksen kuin myös Espoon aikuislukion oppijat. Omnian kattohallitus muodostuu kunkin toimipisteen jaostohallituksen puheenjohtajista ja aktiivioppijoista. Kattohallituksen tehtävänä on toimia erilaisissa työryhmissä ja viedä Omnian oppijoiden esityksiä eteenpäin johdolle. Kattohallitus edustaa opiskelijanäkökulmaa myös Omnian yhteistyötahoille ja valtakunnallisille järjestöille. Lisäksi kattohallitus edistää Omnialaista yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä.

Tuutori-toiminta

 • Tuutorit ovat opiskelijoiden vertaiskavereita ja tsemppareita.
 • Tuutorit markkinoivat Omniaa esittelytilaisuuksissa ja messuilla
 • Tuutorit opastavat uusia opiskelijoita Omnian tiloihin ja käytäntöihin.

Opiskelijatoiminnan opinnollistaminen

Opiskelija saa osaamispisteitä kaikista opiskelijatoiminnan osa-alueista seuraavasti:

 • Tuutoritoiminta ja jaostohallitustyö kirjataan osaksi yto-opintoja (1-9 osp).
 • Kattohallitustoiminta kirjataan osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja (15 osp)

Tervetuloa mukaan toimintaan! Ota yhteyttä: opiskelijahallitus@omnia.fi

Kattohallitus

Kattohallituksen puheenjohtaja on Kaisa Martikainen (kaisa.martikainen@edu.omnia.fi).

Muut jäsenet ovat:

 • Jukka Varjotie, varapuheenjohtaja
 • Saara Sainio, sihteeri
 • Jasmi Kokkonen, tiedottaja
 • Niko Nyholm
 • Kristiina Puusaar
 • Lauri Heiskanen
 • Kati Lindfors
 • Sami Iisaho
 • Ayana Abdi Karim
 • Mariam Rafle
 • Toni Makiqi
 • Jessica Rasila
 • Aleksi Himmanen
Lisätietoja antaa
Opiskelijahallitus
+35840 1264998
opiskelijahallitus@omnia.fi