Opiskelijatoiminta

Omnian opiskelijoiden jaostohallitustoiminta

Omnian opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Omnian oppimispalvelujen opiskelijat. Toimipisteittäin valitaan joka lukuvuoden alussa opiskelijoiden keskuudesta toimipisteen jaostohallitus. Tähän kuuluu opiskelijoita jokaiselta tutkintopolulta. Heidän tehtävänään on viedä toimipisteensä parannus, -ylläpito ja muutosideoita eteenpäin paitsi koulun opettajille, mutta myös koulun johdolle. Tämä tapahtuu kattohallituksen kautta. 

Toimipisteessä ja opinnoissaan viihtyminen on jaostohallituksen sydämenasia. Toiminnasta opiskelijat kerryttävät osaamispisteitä ytoihin tai ammatilliseen valinnaiseen tutkinnonosaan. Toimintaa ohjaa yhdysopettaja sekä koko opiskelijatoiminnan koordinaattori.

Kattohallitustoiminta

Omnian kattohallituksen muodostavat jokaisen toimipisteen jaostohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kattohallitus muodostuu lukuvuosi kerrallaan Omnian opiskelijajaostohallitusten yhteiseksi äänitorveksi isoissa päätöksentekokysymyksissä. Päätöksiä tehdään opiskelijoiden viihtyvyyteen, turvallisuuteen tai käytännön opiskeluympäristöön liittyvistä asioita. Kyseessä voivat olla pienemmät asiat, joihin tarvitaan opiskelijoiden näkökulmaa tai suuremmat asiat kuten opetussuunnitelmien kommentointi, ehdotukset järjestyssääntöihin tai yhteydenpito järjestöihin.

Myös toimikuntatyöskentely kuten ammattiosaamisen näytön toimikunta tai opiskelijan oikeusturvatoimikunta kuuluvat kattohallituslaisten työtehtäviin. Kattohallitus vie esityksiä suoraan Omnian johdolle sekä koulutuspäälliköille. Opiskelijoiden etu ja oikeudet ovat kattohallituksen sydämenasia. Toiminnasta opiskelijat kerryttävät osaamispisteitä ytoihin tai ammatilliseen valinnaiseen tutkinnonosaan. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori.

Opiskelijakunnan kattohallitus koosti rentoutumisharjoitteita opiskelijoille

Omnian opiskelijakunnan kattohallitus totesi syksyllä 2020, että lisääntyneen etäopiskelun vastapainoksi tarvitaan taukovirikkeitä, esimerkiksi rentoutumisharjoitteita. Kattohallitus lähti työstämään Omnian sivuille koontia rentoutumisharjoitteista, joista olisi hyötyä etäajan kuormittavuuteen ja joilla voisi rytmittää etäajan opiskelua.

Kattohallitus on tehnyt rentoutumisharjoitteista koonnin myös Seppo-peliin. Harjoitteissa on mukana niin lyhyitä kuin pitkiäkin harjoitteita, ja niiden kuvauksissa on mainittu harjoitteiden kesto, joten harjoitteista on helppo valita omaan taukoon sopiva tuokio. Lue lisää: Rentoutumisharjoitteita rytmittämään etäajan opiskelua.

Omnian tuutoritoiminta

Omniassa on aktiivista tuutoritoimintaa, johon osallistumalla oppijan on mahdollista kerryttää omaa osaamistaan. Omniassa on:

 • Markkinointituutoreita, jotka markkinoivat Omniaa opojen kanssa erilaisissa messutapahtumissa ja vievät Omnia tietoutta peruskouluihin. Markkinointituutorit ottavat myös vastaan Omniassa vierailevia ryhmiä ja peruskouluopiskelijoita. Markkinointituutoriksi voi ryhtyä kuka tahansa Omnian oppija ja toiminnasta opiskelijat kerryttävät osaamispisteitä ytoihin. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori sekä opot. Lisätiedot: opiskelijatoiminnan koordinaattori Oihonna Vilhu p. 050 3264806, oihonna.vilhu@omnia.fi
 • Harrastustuutoreita. Harrastustuutoritoiminnassa on mahdollista ohjata muille Omnian oppijoille esimerkiksi kokkaus- maalaus, - it, -bändi ja näytelmäkerhotoimintaa. Harrastustuutoriksi voi ryhtyä kuka tahansa Omnian oppija. Oppija saa toiminnasta osaamispisteitä oppijoiden ytoihin. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori. Lisätiedot: opiskelijatoiminnan koordinaattori Oihonna Vilhu p. 050 3264806, oihonna.vilhu@omnia.fi.
 • DigiTutorit ovat työharjoittelijoita, jotka auttavat omnialaisia sovellusten, mobiililaitteiden ja tietokoneiden kanssa. Ratkaisemme ongelmatilanteet ja tarjoamme käyttötukea arkisissa digikysymyksissä. Meidät tavoittaa valikoiduissa Omnian toimipisteissä, sähköpostitse, puhelimitse ja Teamsissä. DigiTutoriksi voi ryhtyä Omnian opiskelija täyttämällä työharjoitteluhakemuksen. Lue lisää DigiTutoreista. Hae DigiTutoriksi. Lisätietoja antaa myös ohjaaja Denis Shemyakin p. 040 1935581, denis.shemyakin@omnia.fi.
 • Hyvinvointi- ja liikuntatuutori ohjaa muita opiskelijoita hyvinvointia edistävään toimintaan. Hyvinvointituutorit osallistuvat opiskelijoidenhyvinvoinnin edistämiseen järjestämällä esimerkiksi kerhotoimintaa, tapahtumia ja lajikokeiluja. He myös esittelevät Omnian liikunnan ja hyvinvoinnin harrastusmahdollisuuksia, sekä viestivät hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvistä tapahtumista opiskelijoille. Toimintaa ohjaa liikunnanohjaaja Pia Hutri. Lisätiedot: Pia Hutri p. 050 545 8213, pia.hutri@omnia.fi.
 • Vertaistuutorit toimivat arjessa vertaisina uusille ja vanhoille oppijoille. Lisäksi vertaistuutorit edistävät ja kehittävät oman toimipisteensä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä teemapäivien tapahtumien ja kampanjoiden kautta. Vertaistuutoriksi voi ryhtyä kuka tahansa Omnia oppija ja toiminnasta kertyy osaamispisteitä ytoihin. Toimintaa ohjaa hankekoordinaattori. Lisätiedot: Tiina Mustonen p. 040 1267652 tiina.mustonen@omnia.fi.
 • Keke eli kestävän kehityksen tuutorit edistävät kestävän kehityksen sekä kestävämmän kulutuksen sanomaa arjessa eteenpäin. Heidän tehtäviinsä kuuluvat Kekekävelyt ja opastukset. He myös ohjaavat arjessa kestävämpiin valintoihin. Keke-tuutoriksi voi ryhtyä kuka tahansa Omnian oppija ja toiminnasta kertyy osaamispisteitä ytoihin. Keke-tuutorit myös kokoontuvat viikoittain kestävän kehityksen ja tulevaisuuden teemoilla kulkevalle teematunnille. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori sekä kestävän kehityksen opettajat. Lisätiedot: opiskelijatoiminnan koordinaattori Oihonna Vilhu p. 050 3264806, oihonna.vilhu@omnia.fi.

Verso-toiminta

Verso eli vertaissovittelu on käytännön toimintaa, jossa etsitään sitovia ratkaisuja. Se on tunne- ja vuorovaikutustaitoja konfliktinhallinnan viitekehyksessä. Verso-koulutukseen osallistumalla pätevöidyt toimimaan sovittelijana ja kerrytät samalla osaamispisteitä aktiiviopintoihin. (ytot, valinnaiset) Lisäksi koulutuksesta saa sovittelija-todistuksen, josta on hyötyä muun muassa työn haussa. Lisätietoja vertaissovittelusta sovittelu-sivustolla.

Omniassa starttaa Verso-toiminta ja kevään 2021 aikana verkossa toteutettavat koulutukset kohdennetaan Leppävaaran, Kirkkokadun ja sote-alan oppijoille.

 • Leppävaaran oppijoiden ja sotealan oppijoiden koulutus: 14.4.2021 klo 9-15:00 (viimeinen ilmoittautuminen 7.4)
 • Kirkkokadun oppijoiden ja sotealan oppijoiden koulutus: 28.4.2021 klo 9-15:00 (viimeinen ilmoittautuminen 21.4)

Huom! Kumpaankin koulutukseen mahtuu maksimissaan 20 oppijaa. Ilmoittautumiset sähköpostitse otsikolla "ilmoittautuminen Verso"

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Hankekoordinaattori Tiina Mustonen, p. 040 126 7652

Kattohallitus

Kattohallituksen puheenjohtaja on Kaisa Martikainen (kaisa.martikainen@edu.omnia.fi).

Muut jäsenet ovat:

 • Jukka Varjotie, varapuheenjohtaja
 • Saara Sainio, sihteeri
 • Jasmi Kokkonen, tiedottaja
 • Niko Nyholm
 • Kristiina Puusaar
 • Lauri Heiskanen
 • Kati Lindfors
 • Sami Iisaho
 • Ayana Abdi Karim
 • Mariam Rafle
 • Toni Makiqi
 • Jessica Rasila
 • Aleksi Himmanen

Kattohallituksen pöytäkirjat

Lisätietoja antaa
Opiskelijahallitus
+35840 1264998
opiskelijahallitus@omnia.fi
Oihonna Vilhu
Asiantuntija
0503264806
Oihonna.Vilhu@omnia.fi