Opiskelijahallitus

Omnian opiskelijahallitus on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka muodostavat kaikki Omniassa opiskelijoina olevat henkilöt.

Opiskelijahallitus, jaoston toiminta ja kattohallitustoiminta

Omnian opiskelijahallitus on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka muodostavat kaikki Omniassa opiskelijoina olevat henkilöt.

Omnian opiskelijatoiminta pohjautuu jokaisen toimipisteen muodostaman opiskelijahallitusjaoston toimintaan. Opiskelijahallitusjaoston toimipisteessä muodostavat kaikkien eri ammattialojen kaksi vapaaehtoista edustajaa. Ammatti aloilta valitaan lukuvuosittain pääedustaja ja varaedustaja. Edustajat ovat itsenäisiä, aktiivisia ja vastuullisia henkilöitä, jotka haluavat aidosti vaikuttaa kouluympäristöön ja itsensä kehittämiseen.

Omnian kattohallitus

Omnian kattohallituksen muodostavat kunkin toimipisteen hallitusjaoston puheenjohtajat. Kattohallituksen tehtävänä on viedä opiskelijahallitusjaostojen esityksiä eteenpäin johdolle. Kattohallitus toteuttaa johdon heille antamia tehtäviä ja toimii erilaisissa toimielimissä Omniassa.

Mitä toimintaan ja tehtäviin kuuluu?

Omnian opiskelijahallituksen pääasiallinen tehtävä ja tarkoitus on turvata ja valvoa Omnian opiskelijoiden etua ja edustaa heitä Omnian virallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Keskeisenä opiskelijahallituksen tehtävänä on käyttää opiskelijoiden ääntä Omnian päätöksentekoprosesseissa kaikilla tasoilla. Toiminnan tavoitteena on myös edistää Omnialaista yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä, ensisijaisesti opiskelijoiden keskuudessa ja toissijaisesti koko Omnian sisällä.

Opiskelijahallitus osallistuu erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin ja edustaa opiskelijanäkökulmaa myös Omnian ulkopuolisille järjestöille.

Miten opiskelijahallitus voi auttaa sinua?

Opiskelija saa osaamispisteitä kaikista opiskelijatoiminnan osa-alueista seuraavasti: Tuutoritoiminta ja jaostohallitustyö kirjataan osaksi yto-opintoja(1-9 osp). Katto opiskelijahallitustoiminta kirjataan osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja(15 osp)

Tervetuloa mukaan toimintaan! Ota yhteyttä: opiskelijahallitus@omnia.fi

Opiskelijahallitus 2019

Opiskelijahallituksen puheenjohtaja on Niko Nyholm (niko.nyholm@edu.omnia.fi).

Muut jäsenet ovat:

  • Jukka Varjotie, 1. varapuheepuhtaja 
  • Patrik Tanner, 2. varapuheepuhtaja 
  • Noora Kuusi, sihteeri
  • Emma Krug
  • Jani Hänninen
  • Jessica Rasila
  • Johannes Mantsinen
  • Saara Sainio
Lisätietoja antaa
Opiskelijahallitus
+35840 1264998
opiskelijahallitus@omnia.fi