Matkustaminen

Opiskelija – olet oikeutettu etuuksiin julkisessa liikenteessä.

HSL

HSL-alueella asuvat päätoimiset opiskelijat saavat alennusta kausilipuista tietyin ehdoin. Alennuksen suuruus on 45 % normaalihinnoista. HSL-alennuslomakkeen voit hakea InfoOmniassa.

Etuuteen vaikuttavat ehdot:

 • Opiskelija on täyttänyt 18 vuotta.
 • Opiskelija asuu vakituisesti HSL-alueella, eli hänen kotikuntansa on Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo, Tuusula, Kirkkonummi tai Siuntio.
 • Opiskelu on päätoimista.
 • Opiskelu johtaa normaalisti jatkuessaan ammattiin tai tutkintoon. Myös Opetushallituksen määräämiin valmistaviin koulutuksiin osallistuvat saavat alennusoikeuden, kun päämääränä on tutkintoon johtava opiskelu (VALMA, LUVA ja perusopetuksen valmistava koulutus).
 • Opinnot kestävät kokonaisuudessaan arviolta vähintään yhden lukuvuoden. Lukuvuoden pituuden pitää olla vähintään 8 kuukautta, esim. syys–huhtikuu.

HSL- alennushintaisia lippuja ei myönnetä:

 • kansanopistojen vapaan sivistystyön opiskelijoille
 • oppisopimuskoulutuksessa oleville

VR

Lähiliikenteen vyöhykealueen junissa matkustaessaan opiskelijat saavat 50 % opiskelija-alennusta kertalipun hinnasta ja 10 matkan sarjalipun hinnasta. Kaukoliikenteen junissa opiskelijat saavat 30 % alennusta peruslipusta sekä sarjalipuista.

VR-opiskelija-alennuksen saamiseksi tulee opiskelijan täyttää seuraavat ehdot:

 • opiskelet päätoimisesti ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa etkä ole työssä vakinaisessa virassa tai vakinaiseen virkaan rinnastettavassa työsuhteessa
 • suoritat oppilaitoksen perustutkintoa, etkä ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa
 • opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk
 • oppilaitos on julkisessa valvonnassa
 • monimuoto-opiskelijan kokonaisopiskeluajasta yli 60 % on oltava lähiopetusta.
 • Kymppiluokalla tai 9. luokan lisäopetuksessa opiskelevat, oppivelvollisuuden suorittaneet ovat oikeutettuja opiskelija-alennukseen.

Huom.

Opiskelu oppisopimuksella, työvoimakoulutuksessa (opiskelija saa työttömyyskorvausta tai työttömyysetuutta) tai henkilöstökoulutuksessa ei oikeuta opiskelija-alennukseen.

VR-alennuksen saat näyttämällä VR:n hyväksymän opiskelijakortin (Sakki/Osku) tai VR-opiskelualennustodistuksen, jonka voit hakea InfoOmniasta.

Koulumatkatuki

Opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos

 • koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan
 • koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-seutuliikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa) ja
 • viikossa tulee vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa

Koulumatkatukea voi hakea täyttämällä Kelan hakemuksen ja jättämällä sen oppilaitokseen. InfoOmniasta saa apua koulumatkatuen hakemiseen.

Opiskelijat ovat oikeutettuja koulumatkatukeen seuraavissa tilanteissa:

 • Opiskelu on päätoimista
 • Opiskelet ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa tai lukiossa.
 • Suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa.
 • Opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintona.
 • Osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen.
 • Osallistut  ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA).

Koulumatkatukea voi saada vain kokonaiselta kalenterikuukaudelta. Siksi tukeen oikeuttavan jakson pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 päivää ja kuukaudessa pitää olla vähintään 18 tukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. Väliin jäävät viikonloput lasketaan mukaan.

Huom. Koulumatkatukea ei myönnetä jos opiskelija:

 • Osallistuu työvoimakoulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen
 • Opiskelee ilta- tai aikuislukiossa, paitsi jos suoritat siellä lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintona
 • Osallistuu ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen (et suorita ammatillista perustutkintoa)

Sakki- ja Osku-opiskelijakortit

Sakki ja Osku ovat opiskelijajärjestöjen tukemia opiskelijakortteja jotka oikeuttavat kaikkiin Matkahuollon ja VR:n täysimääräisiin opiskelija-alennuksiin, sekä lisäksi Suomen suurimman opiskelijaetupalvelun, Frankin, kaikkiin alennuksiin.

Sakin ja Oskun jäsenyysehdot

 • opiskelet päätoimisesti ja palkatta ammatillisessa oppilaitoksessa
 • olet opintotuen tai aikuiskoulutustuen piirissä
 • opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk
 • oppilaitos, jossa opiskelet, on julkisessa valvonnassa
 • opiskelu on ammattistarttiopiskelua tai MAVA-opiskelua
 • opiskelu ei ole oppisopimuskoulutusta eikä kuulu työvoimakoulutuksen tai henkilöstökoulutuksen piiriin
 • monimuoto-opiskellessasi kokonaisopiskeluajastasi on yli 60 % lähiopetusta
 • et saa päivärahaa (esim. ansiosidonnaista päivärahaa) tai TE-toimiston myöntämää tukea