Matkustaminen

Opiskelija – olet oikeutettu etuuksiin julkisessa liikenteessä.

HSL

HSL-alueella asuvat päätoimiset opiskelijat saavat alennusta kausi- ja arvolipuista tietyin ehdoin. Alennuksen suuruus on 50 % normaalihinnoista. HSL-alennusta voit hakea täyttämällä HSL-lomakkeen ja leimaamalla sen InfoOmniassa.

Etuuteen vaikuttavat ehdot:

 • Opiskelu johtaa normaalisti jatkuessaan ammattiin tai tutkintoon (poikkeuksena kansan- ja työväenopistojen opiskelijat)
 • Opintojen arvioitu kokonaiskesto on vähintään yksi lukuvuosi. Lukuvuoden pituuden tulee olla vähintään 8 kuukautta, esim. syyskuu–toukokuu
 • Opiskelija on täyttänyt 17 vuotta
 • 30 vuotta täyttäneiltä sekä kansan- ja työväenopiston vapaan sivistystyön linjoilla opiskelevilta edellytetään lisäksi Kelan myönteinen päätös opintotuen tai kuntoutusrahan saamisesta (opintotueksi hyväksytään opintoraha ja/tai valtion takaama opintolaina)

HSL- alennushintaisia lippuja ei myönnetä:

 • 30 vuotta täyttäneille, joiden opintotuki koostuu vain asumislisästä, tai jotka saavat muuta tukea kuin opintotukea tai Kelan kuntoutusrahaa (esimerkkejä tukimuodoista, joilla alennusta ei saa: vuorottelukorvaus, koulutustuki, koulutuspäiväraha, työvoimakoulutukseen liittyvä tuki (te-etuus) tai Koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki)
 • Oppisopimuskoulutuksessa oleville

VR

Lähiliikenteen vyöhykealueen junissa matkustaessaan opiskelijat saavat 50 % opiskelija-alennusta kertalipun hinnasta ja 10 matkan sarjalipun hinnasta. Kaukoliikenteen junissa opiskelijat saavat 30 % alennusta peruslipusta sekä sarjalipuista.

VR-opiskelija-alennuksen saamiseksi tulee opiskelijan täyttää seuraavat ehdot:

 • Opiskelu on päätoimista, eli hakijalla on keskimäärin vähintään 25 opetustuntia viikossa, tai monimuoto-opiskelussa lähiopetusta vähintään 60 % kokonaisopiskeluajasta
 • Opiskelu johtaa normaalisti jatkuessaan ammattiin tai tutkintoon
 • Opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk
 • Oppilaitos on julkisessa valvonnassa
 • Kymppiluokalla tai 9. luokan lisäopetuksessa opiskelevat, oppivelvollisuuden suorittaneet ovat oikeutettuja opiskelija-alennukseen

Huom.

Opiskelu oppisopimuksella, työvoimakoulutuksessa (opiskelija saa työttömyyskorvausta tai työttömyysetuutta) tai henkilöstökoulutuksessa ei oikeuta opiskelija-alennukseen.

VR-alennusta voit hakea näyttämällä VR:n hyväksymän opiskelijakortin tai oppilaitoksen todistuksen (hae InfoOmniasta), jos opiskelijajärjestön myöntämää opiskelijakorttia ei vielä ole. VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijakortin myynti päättyy 1.6.2016. Aiemmin ostettu kortti kelpaa junassa edelleen voimassaolotarran mukaisesti.

Koulumatkatuki

Opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos

 • koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan
 • koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-seutuliikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa) ja
 • viikossa tulee vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa

Koulumatkatukea voi hakea täyttämällä Kelan hakemuksen ja jättämällä sen oppilaitokseen. InfoOmniasta saa tukea koulumatkatuen hakemiseen.

Opiskelijat ovat oikeutettuja koulumatkatukeen seuraavissa tilanteissa:

 • Opiskelu on päätoimista
 • Suoritat ammatillista perustutkintoa tai opiskelet lukiossa
 • Suoritat kansan- tai työväenopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa
 • Opiskelet aikuis- tai iltalukiossa ja suoritat lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintona
 • Osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen
 • Suoritat ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona ja osallistut siihen valmistavaan koulutukseen
 • Osallistu työhön tai itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen
 • Opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa

Koulumatkatukea voi saada vain kokonaiselta kalenterikuukaudelta. Siksi tukeen oikeuttavan jakson pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 päivää ja kuukaudessa pitää olla vähintään 18 tukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. Väliin jäävät viikonloput lasketaan mukaan.

Huom. Koulumatkatukea ei myönnetä jos opiskelija:

 • Osallistuu työvoimakoulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen
 • Opiskelee ilta- tai aikuislukiossa, paitsi jos suoritat siellä lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintona
 • Osallistuu ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen (et suorita ammatillista perustutkintoa)

Sakki- ja Osku-opiskelijakortit

Sakki ja Osku ovat opiskelijajärjestöjen tukemia opiskelijakortteja jotka oikeuttavat kaikkiin Matkahuollon ja VR:n täysimääräisiin opiskelija-alennuksiin, sekä lisäksi Suomen suurimman opiskelijaetupalvelun, Frankin, kaikkiin alennuksiin.

Sakin ja Oskun jäsenyysehdot

 • opiskelet päätoimisesti ja palkatta ammatillisessa oppilaitoksessa
 • olet opintotuen tai aikuiskoulutustuen piirissä
 • opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk
 • oppilaitos, jossa opiskelet, on julkisessa valvonnassa
 • opiskelu on ammattistarttiopiskelua tai MAVA-opiskelua
 • opiskelu ei ole oppisopimuskoulutusta eikä kuulu työvoimakoulutuksen tai henkilöstökoulutuksen piiriin
 • monimuoto-opiskellessasi kokonaisopiskeluajastasi on yli 60 % lähiopetusta
 • et saa päivärahaa (esim. ansiosidonnaista päivärahaa) tai TE-toimiston myöntämää tukea