Yleisiä oppimista ja opettamista tukevia verkko-oppimateriaaleja

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Avointen oppimateriaalien palvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen palvelu, joka kokoaa avoimia oppimateriaaleja yhteen kaikkien koulutusasteiden yhteiseen näkymään.

Linkkiapaja

Tietokanta, jonka avulla voi hakea verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tueksi.
Ylläpitäjä: Opetushallitus

Omakielinen yhteiskuntaorientaatio-kurssi

Pakolaisapu on kehittänyt laajan yhteistyöverkoston kanssa Yhteiskuntaorientaatio-kurssin, joka pohjaa yhtenäiseen oppimateriaaliin ja selkeisiin laatukriteereihin. Kurssia varten luotu oppikirja on kaikkien vapaasti ladattavissa. Sivulta löytyy linkki suomen ja arabian kieliseen oppikirjaan.
Ylläpitäjä: Suomen Pakolaisapu

YLE oppiminen

Kooste Yleisradion oppimista tukevaan sisältöön.