Laboratorioala

Biogeeni

Saman nimiseen oppikirjaan täydentäviä ohjeita laboratoriotyöskentelyyn. Laboratorioharjoitustöitä ja laskutehtäviä ratkaisuineen.
Ylläpitäjä: Opetushallitus

Kemian laskut laboratoriossa

Samannimisen oppikirjan kappaleisiin 4 - 11 liittyviä lisätehtäviä ratkaisuineen.
Ylläpitäjä: Opetushallitus

Laboratorioanalyysit

Laboratoriotyöohjeita ja lisätehtäviä liittyen "Laboratorioalan fysiikka ja fysikaalinen kemia-" sekä "Laboratorioalan analyyttinen kemia" -oppikirjoihin.
Ylläpitäjä: Opetushallitus