Toimintaohje poistumistilanteessa

Huolehdi turvallisuudesta omalta osaltasi. Tutustu turvallisuusohjeisiin, ja toimi niiden mukaisesti.

Tämä toimintaohje on toimipistekohtainen. Toimipisteen kokoontumispaikka ja sisälle suojautumisen tilat kerrotaan sinulle turvallisuuskävelyn yhteydessä.

Voit myös kysyä toimintaohjeeseen liittyvää lisätietoa ryhmänohjaajaltasi/kouluttajaltasi.

Kun havaitset tulipalon tai muun vaaran, tee hätäilmoitus 112

Tee lisäksi ilmoitus toimipistevastaavalle, joka on myös turvallisuusvastaava. Löydät heidän yhteystietonsa opiskelijan oppaasta ja Omnian toimipisteiden sivuilta.

Turvallisuusvastaava ryhtyy johtamaan välittömiä pelastustoimenpiteitä.

Älä kuitenkaan viivyttele ja jää odottamaan turvallisuusvastaavaa, vaan toimi tilanteesta riippuen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Poistuminen tiloista

 • Sulje ikkunat.
 • Jätä tavarasi luokkaan.
 • Poistu tilasta henkilöstön (keltainen liivi) mukana kokoontumispaikalle lähintä poistumisreittiä käyttäen. Älä käytä hissiä poistumistilanteessa.
 • Jos poistut tilasta viimeisenä, ota tilan oven vierestä "Tämä tila on tyhjä" -kortti, sulje ovi lukitsematta sitä ja ripusta Tyhjä -kortti oven ulkopuolelle kahvaan.
 • Pysy rauhallisena ja vältä savun hengittämistä
 • Toimi henkilöstön ohjeiden mukaisesti
 • Huomioi yleiset tilat ja opasta ja auta muita tarvittaessa kokoontumispaikalle

Kokoontumispaikalla

 • Järjestäytykää ryhmänne kanssa opettajanne/ohjaajanne taakse.
 • Opettajanne/ohjaajanne ilmoittaa kokoontumispaikan vastuuhenkilölle oman tilansa olevan tyhjä.
 • Kuuntele ja noudata annettuja ohjeita.

Älä poistu paikalta ennen kuin olet saanut luvan.

Toimintaohje sisälle suojautumisessa

Suojautumiskäsky voi tulla yleisenä vaaramerkkinä, viranomaistiedotteena radiosta, televisiosta, kaiutinkuulutuksena pelastuslaitoksen yksiköistä, tai toimipisteen omasta kuulutusjärjestelmästä.

Toimenpiteet suojautumisessa

 • Siirry välittömästi henkilöstön (keltainen liivi) mukana tiloihin, joihin suojaudutaan.
 • Toimi rauhallisesti ja määrätietoisesti.
 • Jos poistut tilasta viimeisenä, ota tilan oven vierestä "Tämä tila on tyhjä" -kortti, sulje ovi lukitsematta sitä ja ripusta Tyhjä -kortti oven ulkopuolelle kahvaan.
 • Seuraa henkilöstön jäsentä suojautumistilaan.

Tilassa yksi henkilökuntaan kuuluva ottaa tilan kokonaisvastuun ja ohjeistaa tilassa olevat toimenpiteisiin, sekä kerää nimilistan tilaan suojautuneista henkilöistä.

Toimenpiteet suojautumistilassa

 • Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto (tai selvitä henkilökunnan jäseneltä, että nämä asiat on hoidettu).
 • Ennalta sovituista suojautumistiloista löytyy laatikko, jossa on sisällesuojautumisvälineitä.
 • Toimi laatikoissa olevien ohjeiden mukaan.
 • Kuuntele radiosta (myös matkapuhelimessa ja internetissä) viranomaistiedotuksia. Kuuntele toimipisteen omia kuulutuksia ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Vältä matkapuhelimen käyttöä. Verkon ruuhkautuminen voi haitata pelastustoiminnan ja tiedottamisen kannalta tärkeän tiedon kulkua.

Älä poistu paikalta ennen kuin olet saanut luvan.