Yhteiset tutkinnon osat, 1. jakso

13.8.-12.10.2018

AvoinOmnian YTO-tarjonta noudattaa lukuvuonna 2018-2019 uusia elokuussa 2018 voimaan tulleita tutkinnon perusteita. Mikäli jatkat opintojasi vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisesti, kerrothan asiasta opettajallesi, niin hän voi räätälöidä sisällöt ja tavoitteet sinulle sen mukaisesti. Valinnaiset kurssit ovat vielä vanhojen tutkinnon perusteiden mukaiset.
Lähiopetusta saat Espoon keskuksen ja Leppävaaran toimipisteissä pääsääntöisesti iltapäivisin. Kurssiin voi kuulua lähiopetuksen lisäksi myös verkko-opiskelua.
Huomaathan että osan kursseista voit opiskella kahden tai kolmen päivän tiiviinä sprintteinä 8.10. alkavalla sprinttiviikolla

Englanti, valinnainen 3 osp (Espoon keskus)

Tällä kurssilla opit käyttämään englantia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, hakemaan tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä sekä toimimaan monikielisessä ja ‐kulttuurisessa ympäristössä.
Opettaja Kai Lillstrang
Opetus Kirkkokadun toimipisteessä maanantaisin ja keskiviikkoisin

Englanti, valinnainen jatko-opintoihin valmentava 1 osp (Espoon keskus)

Kurssilla valmistaudutaan ammattikorkeakoulun englannin kielen opintoihin. Opiskelet englannin kielen rakenteita, luet alasi tekstejä ja harjoittelet sekä suullista että kirjallista ilmaisua.

Opettaja Kai Lillstrang

Opetus Kirkkokadun toimipisteessä torstaisin klo 11-14, huom. ensimmäinen opetuskerta 23.8.

Etiikka, valinnainen 3 osp (Espoon keskus)

Toteutuksen kuvaus päivitetään tähän pikapuoliin

Opettaja Simo Suomalainen
Opetus Kirkkokadun toimipisteessä keskiviikkoisin ja torstaisin

Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen 1 osp (Leppävaara ja Espoon keskus)

Opit toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ottamaan huomioon elinkaariajattelun periaatteet ja pohtimaan ratkaisuja eettisistä näkökulmista.
Opettajat Terhi Kokkonen (Leppävaara) ja Jukka Kurola (Kirkkokatu)
Opetukset (kaksi eri toteutusta) Leppävaaran toimipisteessä kolmen päivän sprinttinä 8.10. 9.10. ja 11.10.
ja Kirkkokadun toimipisteessä kolmen päivän sprinttinä 9.10. 10.10. ja 11.10.  

Matematiikka, pakollinen, talousmatematiikka 1 osp (Espoon keskus ja Leppävaara)

Opit soveltamaan talousmatematiikkaa arkielämässä ja omalla alallasi. Tämä matematiikan osaamistavoite kuuluu pakollisena elokuussa 2018 voimaan tulleisiin tutkinnon perusteisiin. 
Opettajat Jyrki Pukarinen (Kirkkokatu)  ja Aleksi Virtanen (Leppävaara)
Opetukset (kaksi eri toteutusta) Kirkkokadun ja Leppävaaran toimipisteissä kolmen päivän sprintteinä 8.10. 9.10. ja 10.10.

Matematiikka, valinnainen AMK-valmennus 2 osp (Espoon keskus) 

Tekniikan alan AMK-opintoihin valmentava matematiikka on tarkoitettu sinulle, joka suunnittelet jatko-opintoja tekniikan alalla. Opetukseen osallistumalla kehität jatko-opinnoissa vaadittavia matemaattisia valmiuksiasi. Lähiopetuksen lisäksi opetusta voi olla myös verkossa. 
Opettaja Mikko Turunen 
Lähiopetus Lehtimäen ja Kirkkokadun toimipisteissä tiistaisin ja keskiviikkoisin 

Matematiikka, valinnainen jatko-opintoihin valmentava 1 osp (Leppävaara)

Matematiikan AMK-valmennus on tarkoitettu sinulle, jolla on tähtäimessä jatko-opinnot tekniikan puolella. Valmennuksessa käydään läpi vanhoja pääsykoetehtäviä, joissa on aina yhtälön ratkaisua, loogista päättelyä, geometriaa sekä fysiikan tehtäviä (mekaniikkaa, sähköoppia ja lämpöoppia).  
Opettaja Aleksi Virtanen 
Lähiopetus Leppävaaran toimipisteessä maanantai-iltapäivisin

Matematiikka, valmentava (OPVA )1 osp (Espoon keskus)

Aiheuttaako matikka päänvaivaa? Perusteet vielä hakusessa? Nämä matematiikan opinnot sopivat sinulle, mikäli haluat kerrata matematiikan perusasioita ja parantaa opiskeluvalmiuksiasi ennen siirtymistä kaikille pakollisiin matematiikan opintoihin.
Opettaja Jaakko Mali
Opetus  Kirkkokadun toimipisteessä tiistai-iltapäivisin

Psykologia, valinnainen 3 osp (Espoon keskus ja Leppävaara)

Psykologian toteutuksen kuvaus päivitetään tähän pikapuoliin
Opettajat Simo Suomalainen (Kirkkokatu) ja Janne Viljamaa (Leppävaara)
Opetukset (kaksi eri toteutusta) 
Kirkkokadun toimipisteessä maanantaisin ja tiistaisin
ja Leppävaaran toimipisteessä tiistai- ja torstai-iltapäivisin

Ruotsi, valinnainen jatko-opintoihin valmentava 1 osp (Espoon keskus)

Kurssilla valmistaudutaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin. Opiskelet ruotsin kielen rakenteita, luet alasi tekstejä ja harjoittelet sekä suullista että kirjallista ilmaisua.

Opettaja Minna Lifländer

Opetus Kirkkokadun toimipisteessä torstai-iltapäivisin, huom. ensimmäinen opetuskerta 23.8.

Ruotsi, valmentava (OPVA), 1 osp (Espoon keskus)

Nämä ruotsin alkeet sopivat sinulle, mikäli et aiemmin ole opiskellut ruotsia lainkaan. 

Opettaja Anna Lätti

Opetus Lehtimäentien toimipisteessä keskiviikkoiltapäivisin, huom. ensimmäinen opetuskerta 22.8.

Taide ja kulttuuri, värien maailma 1 osp (Espoon keskus)

Kurssilla opit taiteen ja visuaalisen kulttuurin sekä väriopin perusteita ja niiden soveltamista omassa luovassa ilmaisussa.
Opettaja Johanna Virtanen
Opetus Kirkkokadun toimipisteessä maanantai-iltapäivisin

Taide ja luova ilmaisu, pakollinen, 1 osp (Espoon keskus)

Taiteen ja luovan ilmaisun opinnoissa opit tunnistamaan kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille. Opit ilmaisemaan itseäsi taiteen ja luovan ilmaisun keinoin, myös luovasti kirjoittamalla. Opit myös hyödyntämään kuvitteellisia tekstejä.
Opettaja Johanna Virtanen
Opetukset Kirkkokadun toimipisteessä neljän päivän sprinttinä 8.-11.10.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen 2 osp (Espoon keskus ja Leppävaara)

Opit kolmen intensiivisen opiskelupäivän aikana lisää yleisimmistä tieto- ja viestintätekniikan laitteista ja sovelluksista sekä digitaalisista palveluista.  Saat valmiuksia ja tietoja, joista on hyötyä toimiessasi erilaisissa opiskelussa, työssä ja arkielämässä vastaantulevissa digitaalisissa ympäristöissä. 
Opettaja Olli Merinen
Opetukset (kaksi eri toteutusta) Kirkkokadun toimipisteessä kolmen päivän sprinttinä 10.10. 11.10. ja 12.10
ja Leppävaaran toimipisteessä kolmen päivän  sprinttinä 8.10. 9.10. ja 10.10.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen 3 osp (Espoon keskus)

Toteutuksen kuvaus päivitetään tähän pikapuoliin
Opettaja Jarno Tervo
Opetus Kirkkokadun toimipisteessä tiistaisin ja torstaisin

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen 1 osp (Espoon keskus ja Leppävaara)

Yrittäjyyden opinnoissa omaksut uusia tapoja käyttää voimavarana sisäistä yrittäjyyttäsi ja luovuuttasi. Pääset tunnistamaan omia vahvuusalueitasi ja osaamistasi. Opinnoissa innovoidaan liikeideoita,  samalla opit verkostoitumaan monialaisten toimijoiden kanssa. Pöhinää yrittäjyyden oppimaisemassa. Toteutus kaksipäiväisinä yrittäjyyssprintteinä, joita järjestetään useita syksyn aikana.  Spinttiin osallistumalla suoritat yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp.

Kirkkokadun sprintit:

ma ja ti 3.-4.9. klo 9-13 opettaja Hannele Porkkala

ma ja ti 17.-18.9. klo 9-13 opettaja Hannele Porkkala

ma ja ti 1.-2.10. klo 12-16 opettaja Hannele Porkkala

ma ja ti 8.-9.10. opettaja Hannele Porkkala

ke ja to 10.-11.10. klo 12-16 opettaja Hannele Porkkala

Leppävaaran sprintit:

to ja pe 30.-31.8. klo 9-13 opettaja Katri Savolainen

ti ja ke 11.-12.9. klo 9-13 opettaja Katri Savolainen

ma ja ti 24.-25.9. klo 9-13 opettaja Katri Savolainen

ma ja ti 8.-9.10. klo 12-16 opettaja Katri Savolainen

ke ja to 10.-11.10. klo 9-13 opettaja Katri Savolainen

 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, valinnainen 3 osp (Espoon keskus)

Valinnaisessa 3 osp:n kokonaisuudessa laajennat osaamistasi ja innostustasi sekä vahvistat omaa yrittäjäidentiteettiäsi. Tervetuloa mukaan!

opetus Kirkkokadun toimipisteessä maanantaisin ja tiistaisin

opettaja Jonna Haltia

Äidinkieli, suomi, valinnainen, 3 osp (Espoon keskus)

Äidinkielen valinnaisissa opinnoissa pääset kehittämään edelleen viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi sekä ryhmässä toimimisen taitojasi. Opit myös tulkitsemaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä.
Opettaja Anni Rantahalme
Opetus Kirkkokadun toimipisteessä keskiviikko- ja torstai-iltapäivisin

Äidinkieli, valinnainen jatko-opintoihin valmentava 1 osp (Espoon keskus)

Onko sinulla tähtäimessä jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa? Silloin tämä äidinkielen AMK-valmennus on tarkoitettu suuri sinulle. 
Valmennuksessa kerrataan kielenhuollon sääntöjä, tulkitaan tekstien merkityssuhteita, harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamista ja tehdään aiempien vuosien pääsykoetehtäviä. 
Opettaja Auli Salovaara
Lähiopetus Kirkkokadun toimipisteessä keskiviikkoiltapäivisin 

Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valmentava (OPVA) 1osp, Espoon keskus

Nämä S2- opinnot sopivat sinulle, mikäli äidinkielesi on jokin muu kuin suomi ja haluat parantaa opiskeluvalmiuksiasi ennen jatkamista muihin suomi toisena kielenä -opintoihin. 
Opettaja Tiia Kaakkurivaara
Opetus Kirkkokadun toimipisteessä maanantai-iltapäivisin.
 

Nämä opinnot voit sisällyttää joko yhteisten tutkintojen osiin tai kansainvälisyyspolun opinnoiksi:

Katso mitä muita opintoja kansainvälisyyspolulle kuuluu.

Espanja, valinnainen 2 osp (Espoon keskuksen kampus)

Tule oppimaan espanjan kielen alkeet AvoinOmniassa! Voit sisällyttää nämä opinnot valinnaisiksi vieraan kielen opinnoiksi yhteisiin tutkinnon osiin. Ei haittaa vaikka olisit jo suorittanut valinnaisen kurssin kyseisestä aineesta, käsiteltävä sanasto on hieman erilaista.

Opettaja Merja Vuori

Lähiopetus Lakelankadun toimipisteessä keskiviikkoiltapäivisin

Kulttuurientuntemus, valinnainen 1 osp (Espoon keskuksen kampus)

Suunnitteletko lähtöä kansainväliseen vaihtoon? Siinä tapauksessa tämä opintojakso on juuri sinulle! Pääset perehtymään kohdemaasi kulttuuriin, historiaan, nähtävyyksiin sekä ruoka- ja juomakulttuuriin sekä jakamaan oppimasi muiden ryhmäläisten kanssa.  

Opettaja Ulla-Maija Arminen

Lähiopetus tiistai-iltapäivisin

Ranska 2 osp (Espoon keskuksen kampus)

Tule oppimaan ranskan kielen alkeet AvoinOmniassa! Voit sisällyttää nämä opinnot valinnaisiksi vieraan kielen opinnoiksi yhteisiin tutkinnon osiin. Ei haittaa vaikka olisit jo suorittanut valinnaisen kurssin kyseisestä aineesta, käsiteltävä sanasto on hieman erilaista.

Opettaja Merja Vuori

Lähiopetus Lakelankadun toimipisteessä torstai-iltapäivisin

Saksa 2 osp (Espoon keskuksen kampus)

Tule oppimaan saksan kielen alkeet AvoinOmniassa! Voit sisällyttää nämä opinnot valinnaisiksi vieraan kielen opinnoiksi yhteisiin tutkinnon osiin. Ei haittaa vaikka olisit jo suorittanut valinnaisen kurssin kyseisestä aineesta, käsiteltävä sanasto on hieman erilaista.

Opettaja Merja Vuori

Lähiopetus Lakelankadun toimipisteessä tiistai-iltapäivisin

 

Lisätietoja antaa
Taru Kekkonen
Koulutuspäällikkö
0401264916
Taru.Kekkonen@omnia.fi