Jatkuvasti tarjolla verkossa

Näillä verkkototeutuksilla voit opiskella ajankohdasta ja etäisyyksistä riippumatta. Opiskella voit vuoden ympäri joustavasti omassa aikataulussasi edeten. Toteutukset noudattavat uusia (2018) tutkinnon perusteita. Ilmoittaudu verkkototeutukseen aluksi Wilmassa. Toteutuksen YTO-opettaja lisää sinut sen jälkeen toteutukseen Moodlessa. Opiskelijoita saattaa kuitenkin tulla tipotellen kurssille, joten olethan yhteydessä verkko-opettajaan, jos sinua ei vielä ole liitetty Moodlen verkko-alustalle.

Ennen kuin aloitat opiskelun verkossa, käy tekemässä digistartti Moodlessa. Digistartissa opit käyttämään verkko-opinnoissa tarvittavia sovelluksia. Lisää eväitä verkko--opiskeluusi saat myös osiosta Minä verkko-oppijana. Vahva suositus sekä digistartille että Minä verkko-oppijana-osiolle!

Ilmoittautuminen ammatillisen Wilman kautta. Katso PDF iconOhje kursseille ilmoittautumiseen ammatillisessa Wilmassa

Fysiikka, pakollinen 1 osp

(Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen)

Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa verkossa! Tässä toteutuksessa opit tunnistamaan keskeiset fysiikan käsitteet ja soveltamaan niitä arki- ja työelämässä. Lisäksi opit arvioimaan oman alasi fysiikan osaamistasi.

Opettaja Jaakko Mali, jaakko.mali@omnia.fi  040 126 7563

Kemia, pakollinen 1 osp

(Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen)

Kemian verkkototeutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat suorittaa kemian opinnot omaan tahtiisi. Harjoittelet osaamistesteihin ja teet omaan alaan liittyvät projektitehtävät omassa aikataulussasi verkossa. Osaamistestit, ohjaus- ja palautekeskustelut tapahtuvat verkon välityksellä opettajan kanssa sopimanasi ajankohtana.

Opettaja Terhi Kokkonen, terhi.kokkonen@omnia.fi 046 851 5112

Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen 1 osp

Opit toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ottamaan huomioon elinkaariajattelun periaatteet ja pohtimaan ratkaisuja eettisistä näkökulmista.

Opettaja Juha Lappalainen, juha.lappalainen@omnia.fi 

Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen 3 osp

Opettaja: Meri-Tuulia Hurri, meri-tuulia.hurri@omnia.fi 040 126 7689

Promotion of sustainable development, optional, 3 credits

Teacher: Meri-Tuulia Hurri, meri-tuulia.hurri@omnia.fi 040 126 7689

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen 4 osp

Tervetuloa opiskelemaan matematiikkaa verkossa!

Kurssilla kertaat matemaattiset peruslaskutoimitukset ja sovellat niitä erilaisiin arki- ja työelämän tilanteisiin. Opit geometrian käsitteitä ja soveltamaan niitä. Opit ongelmaratkaisumenetelmiä ja taitoja yleisesti ja oman alan tarpeisiin. Taloudessa vahvistat osaamista niin arki- kuin työelämän tarpeisiin.

Tehtävien tekemisen lisäksi suoritukseen kuuluu koe. Opinnot voi aloittaa milloin tahansa, ja  kurssille voi itserekisteröityä Moodlessa ilman salasanaa.

Opettaja auttaa tarvittaessa tehtävissä 2h viikossa Collaborate- virtuaaliluokkahuoneessa. Kokeita järjestetään noin viikon välein opiskelujaksojen aikana.

Opettaja: Mikko Turunen. Yhteydenotot Wilma-viestillä.

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen 3 osp

Tällä kurssilla opiskelet matemaattisten yhtälöiden käsittelyä, ratkaisemista ja soveltamista erilaisiin arki- ja työelämän tilanteisiin. Opit piirtämään näistä kuvaajia ja tulkitsemaan niitä. Opit tilastolliset peruskäsitteet ja piirtämään ja tulkitsemaan erilaisia diagrammeja yleisesti ja oman alan tarpeisiin. Todennäköisyyslaskennassa opit perusteita miten mahdollisuuksia voi hahmottaa. Taloudessa vahvistat osaamista niin arki- kuin työelämän tarpeisiin ja opit yksinkertaisia hahmotustapoja työelämässä ja yrittäjyydessä tärkeisiin käsitteisiin kannattavuus ja toiminnan kustannukset.

Opiskelet kurssilla verkossa ja itsenäisen työskentelyn tukena sinulla on verkkotukipaja 4 kertaa viikossa ja tuki opettajalta muulloin eri viestintäkanavia käyttäen. Opinnot voit aloittaa sinulle sopivana hetkenä ja kurssille voit liittyä ihan minä hetkenä vuodessa. 

Opettaja Sari Salminen, sari.salminen@omnia.fi 

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen, Digi1 1 osp

Tervetuloa opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa verkossa! Tällä verkkokurssilla opit lisää yleisimmistä tieto- ja viestintätekniikan laitteista ja sovelluksista sekä digitaalisista palveluista.  Saat valmiuksia ja tietoja, joista on hyötyä toimiessasi erilaisissa opiskelussa, työssä ja arkielämässä vastaantulevissa digitaalisissa ympäristöissä.

Opettaja Sonja Kärkkäinen, sonja.karkkainen@omnia.fi

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen, Digi2 1 osp

Tervetuloa opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa verkossa! Tällä verkkokurssilla opit lisää yleisimmistä tieto- ja viestintätekniikan laitteista ja sovelluksista sekä digitaalisista palveluista.  Saat valmiuksia ja tietoja, joista on hyötyä toimiessasi erilaisissa opiskelussa, työssä ja arkielämässä vastaantulevissa digitaalisissa ympäristöissä.

Opettaja Antti Ollikainen, antti.ollikainen@omnia.fi

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnainen 3 osp

Tässä toteutuksessa pääset tarkastelemaan digitalisaatiota ja sen vaikutuksia oman alasi näkökulmasta. Laajennat Office 365 –sovellusten (Sway, Teams, Forms) osaamistasi ja harjaannut portfolion hyödyntämisessä oppimisen tukena.

Opettaja Antti Ollikainen, antti.ollikainen@omnia.fi 040 1267550

Työelämässä toimiminen, pakollinen 2 osp 

Tässä toteutuksessa opit selvittämään oman alasi työmarkkinatilannetta, solmimaan työsopimuksen työnantajan kanssa ja toimimaan osana työyhteisöä.

Opettaja Aleksi Vihunen aleksi.vihunen@omnia.fi

Työelämässä toimiminen - Työpsykologia, valinnainen 3 osp

Työpsykologian kurssilla opit uutta niin itsestäsi kuin toisistakin, löydät omia vahvuuksiasi työpaikalla ja kenties oman roolisikin. Psykologia antaa sinulle uutta kipinää työntekoon ja vapaa-aikaan! 

Opit tunnistamaan oman taipumuksesi reagoida haastavissa tilanteissa ja oppit hallitsemaan omaa käyttäytymistäsi niissä. Opit myös tunnistamaan erilaisia reagointi- ja temperamenttityyppejä työyhteisössä ja opit antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa kritiikkiä.

Opettaja Simo Suomalainen, simo.suomalainen@omnia.fi 040 1267212

Operating in working life, compulsory, 2 credits

Teacher. Aleksi Vihunen aleksi.vihunen@omnia.fi

Working life competencies, optional, 3 credits 

Teacher Jenni Huopainen, jenni.huopainen@omnia.fi 040 126 7280

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen 2 osp

Tervetuloa opiskelemaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä verkossa!

Kun työkyky on hyvä, työstä voi suoriutua paremmin ja kehittyä. Kurssin tavoitteena on herätellä ajatuksia sekä antaa työkaluja työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Erilaiset oppimistehtävät ja sovellukset tukevat oppimista kurssilla.

Opettaja Ville Vitikka ville.vitikka@omnia.fi 0401267202

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakollinen 1 osp

Välkommen till en ny nätkurs på svenska!

Opit kohteliasta viestintää arjessa ja työelämässä, erityisesti asiakaspalvelutilanteissa. Perehdyt arkikielen lisäksi oman alasi sanastoon, saat vahvistusta aiemmin oppimaasi ja vinkkejä suullisen kielitaidon parantamiseen.

Opettaja: Anna Lätti, anna.latti@omnia.fi 040 126 4851

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnainen 3 osp

Opettaja: Minna Lifländer, minna.liflander@omnia.fi 046 851 5045

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, pakollinen 3 osp

Tervetuloa opiskelemaan englantia verkossa!

Tällä kurssilla opit käyttämään englantia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, hakemaan tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä sekä toimimaan monikielisessä ja ‐kulttuurisessa ympäristössä.

Opettaja: Erja Haapa-aho, erja.haapa-aho@omnia.fi 

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, valinnainen 3 osp

Opettaja: Erja Haapa-aho, erja.haapa-aho@omnia.fi 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen 4 osp

Tällä kurssilla harjaannut viestimään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hankkimaan ja tulkitsemaan tietoa viestintääsi varten. Lisäksi opit ilmaisemaan käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä. Äidinkielen sisältöjä harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kurssilla kirjoitetaan oman alan tekstejä ja asiakirjoja sekä harjoitellaan puhe-esityksen pitämistä, argumentointia ja vaikuttavaa ilmaisua. Lisäksi opetellaan ammattisanastoa, oikeinkirjoitusta sekä monipuolisia mediataitoja.

Opettaja: Anni Rantahalme anni.rantahalme@omnia.fi 040 5850689

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakollinen 4 osp

Tervetuloa opiskelemaan suomea toisena kielenä verkossa! Suomi toisena kielenä -verkkototeutus sopii sinulle, jos haluat suorittaa opintoja itsenäisesti ja omaan tahtiisi. Voit suorittaa verkossa 1-4 osaamispistettä suomen kielen pakollisia yto-opintoja.

Opinnoissa harjoitellaan muun muassa toimimaan suomeksi erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, opitaan tunnistamaan ja lukemaan erilaisia tekstilajeja sekä kirjoitetaan omia tekstejä. Lisäksi harjoitellaan sanastoa, lauserakenteita sekä suomen kielen kielioppia ja oikeinkirjoitussääntöjä.

Opettaja: Tiia Kaakkurivaara, tiia.kaakkurivaara@omnia.fi 040 126 7553

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen 3 osp

Opettaja Tiia Kaakkurivaara, tiia.kaakkurivaara@omnia.fi 040 126 7553

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen 2 osp

Tässä toteuksessa opit lisää suomalaisesta yhteiskunnasta, yhteiskunnan palveluiden käyttämisestä ja oman talouden suunnittelusta.

Opettaja Aleksi Vihunen, aleksi.vihunen@omnia.fi

Functioning in society and as a citizen, compulsory, 2 credits

Teacher. Aleksi Vihunen aleksi.vihunen@omnia.fi

Functioning in society and as a citizen, optional, 3 credits

Teacher Jenni Huopainen, jenni.huopainen@omnia.fi 040 126 7280

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen 1 osp

Tässä opintokokonaisuudessa omaksut uusia tapoja käyttää voimavarana sisäistä yrittäjyyttäsi ja luovuuttasi. Pääset tunnistamaan omia vahvuusalueitasi ja osaamistasi. Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavan liiketoiminnan periaatteet tulevat tutuiksi. Samalla opit verkostoitumaan monialaisten toimijoiden kanssa.

Opettaja Juha Vettenniemi juha.vettenniemi@omnia.fi 046 851 3652