Jatkuvasti tarjolla verkossa

Näillä verkkototeutuksilla voit opiskella ajankohdasta ja etäisyyksistä riippumatta. Opiskelun voit aloittaa milloin tahansa ja edetä omaan tahtiisi. Toteutukset noudattavat uusia (2018) tutkinnon perusteita. Toteutukset löydät Moodlesta ja ilmoittautua voit 6.8.2018 alkaen. Huom! Ilmoittaudu ensin Wilmassa ja liity sen jälkeen Moodlen kurssille.

Ilmoittautuminen ammatillisen Wilman kautta. Katso PDF iconOhje kursseille ilmoittautumiseen ammatillisessa Wilmassa

Fysiikka, pakollinen 1 osp

(Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen)

Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa verkossa! Tässä toteutuksessa opit tunnistamaan keskeiset fysiikan käsitteet ja soveltamaan niitä arki- ja työelämässä. Lisäksi opit arvioimaan oman alasi fysiikan osaamistasi.

Löydät fysiikan verkkototeutuksen Moodlesta

Opettaja Mika Kraft, mika.kraft@omnia.fi 

Kemia, pakollinen 1 osp

(Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen)

Kemian verkkototeutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat suorittaa kemian opinnot omaan tahtiisi. Harjoittelet osaamistesteihin ja teet omaan alaan liittyvät projektitehtävät omassa aikataulussasi verkossa. Osaamistestit, ohjaus- ja palautekeskustelut tapahtuvat verkon välityksellä opettajan kanssa sopimanasi ajankohtana.

Löydät kemian verkkototeutuksen Moodlesta

Opettaja Terhi Kokkonen, terhi.kokkonen@omnia.fi 046 851 5112

Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen 1 osp

Opit toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ottamaan huomioon elinkaariajattelun periaatteet ja pohtimaan ratkaisuja eettisistä näkökulmista.

Löydät kestävän kehityksen verkkototeutuksen Moodlesta 

Opettaja Terhi Kokkonen terhi.kokkonen@omnia.fi 046 851 5112

Kulttuurien tuntemus, valinnainen 1-3 osp

Tässä toteutuksessa käymme läpi kulttuurin merkitystä ja monimuotoisuutta. Käsittelemme monikulttuurisuutta työelämässä sekä tutustumme eri kulttuuripiireihin.

Löydät kulttuurien tuntemuksen verkkototeutuksen Moodlesta 

Opettaja Anna Lätti anna.latti@omnia.fi 040-1264851

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen 4 osp

Tervetuloa opiskelemaan matematiikkaa verkossa!

Tällä kurssilla kertaat matemaattiset peruslaskutoimitukset ja sovellat niitä erilaisiin arki- ja työelämän tilanteisiin. Opit geometrian käsitteitä ja soveltamaan niitä. Opit ongelmanratkaisumenetelmiä ja taitoja yleisesti ja oman alan tarpeisiin. Taloudessa vahvistat osaamista niin arki- kuin työelämän tarpeisiin.

Opiskelet kurssilla verkossa ja itsenäisen työskentelyn tukena sinulla on verkkotukipaja 4 kertaa viikossa ja tuki opettajalta muulloin eri viestintäkanavia käyttäen. Opinnot voit aloittaa sinulle sopivana hetkenä ja kurssille voit liittyä ihan minä hetkenä tahansa vuodesta. Tarkemmat tiedot kurssista löydät Moodlesta 

Opettaja: Riiko Vesajoona Salonen vesajoona.salonen@omnia.fi 040 126 7158

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen 3 osp

Tällä kurssilla opiskelet matemaattisten yhtälöiden käsittelyä, ratkaisemista ja soveltamista erilaisiin arki- ja työelämän tilanteisiin. Opit piirtämään näistä kuvaajia ja tulkitsemaan niitä. Opit tilastolliset peruskäsitteet ja piirtämään ja tulkitsemaan erilaisia diagrammeja yleisesti ja oman alan tarpeisiin. Todennäköisyyslaskennassa opit perusteita miten mahdollisuuksia voi hahmottaa. Taloudessa vahvistat osaamista niin arki- kuin työelämän tarpeisiin ja opit yksinkertaisia hahmotustapoja työelämässä ja yrittäjyydessä tärkeisiin käsitteisiin kannattavuus ja toiminnan kustannukset.

Opiskelet kurssilla verkossa ja itsenäisen työskentelyn tukena sinulla on verkkotukipaja 4 kertaa viikossa ja tuki opettajalta muulloin eri viestintäkanavia käyttäen. Opinnot voit aloittaa sinulle sopivana hetkenä ja kurssille voit liittyä ihan minä hetkenä vuodessa. Tarkemmat tiedot kurssista löydät Moodlesta 

Opettaja: Riiko Vesajoona Salonen vesajoona.salonen@omnia.fi 040 126 7158

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen 2 osp

Tervetuloa opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa verkossa! Tällä verkkokurssilla opit lisää yleisimmistä tieto- ja viestintätekniikan laitteista ja sovelluksista sekä digitaalisista palveluista.  Saat valmiuksia ja tietoja, joista on hyötyä toimiessasi erilaisissa opiskelussa, työssä ja arkielämässä vastaantulevissa digitaalisissa ympäristöissä.

Tarkemmat tiedot kurssita löydät Moodlesta

Opettaja: Olli Merinen olli.merinen@omnia.fi 040 126 7498

Työelämässä toimiminen, pakollinen 2 osp 

Tässä toteutuksessa opit selvittämään oman alasi työmarkkinatilannetta, solmimaan työsopimuksen työnantajan kanssa ja toimimaan osana työyhteisöä.

Löydät tämän verkkototeutuksen Moodlesta

Opettaja Jenni Huopainen jenni.huopainen@omnia.fi 040 126 7280

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakollinen 1 osp

Välkommen till en ny nätkurs på svenska!

Opit kohteliasta viestintää arjessa ja työelämässä, erityisesti asiakaspalvelutilanteissa. Perehdyt arkikielen lisäksi oman alasi sanastoon, saat vahvistusta aiemmin oppimaasi ja vinkkejä suullisen kielitaidon parantamiseen.

Löydät ruotsin verkkototeutuksen Moodlesta

Opettaja: Anna Lätti anna.latti@omnia.fi 040 126 4851

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, pakollinen 3 osp

Tervetuloa opiskelemaan englantia verkossa!

Tällä kurssilla opit käyttämään englantia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, hakemaan tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä sekä toimimaan monikielisessä ja ‐kulttuurisessa ympäristössä.

Löydät englannin verkkototeutuksen Moodlesta 

Opettaja: Tiina Jussila tiina.jussila@omnia.fi 040 126 7524

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen 4 osp

Tällä kurssilla harjaannut viestimään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hankkimaan ja tulkitsemaan tietoa viestintääsi varten. Lisäksi opit ilmaisemaan käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä. Äidinkielen sisältöjä harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kurssilla kirjoitetaan oman alan tekstejä ja asiakirjoja sekä harjoitellaan puhe-esityksen pitämistä, argumentointia ja vaikuttavaa ilmaisua. Lisäksi opetellaan ammattisanastoa, oikeinkirjoitusta sekä monipuolisia mediataitoja.

Löydät äidinkielen verkkototeutuksen Moodlesta

Opettaja: Elsa Hartman elsa.hartman@omnia.fi 040 126 7153

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen 2 osp

Tässä toteuksessa opit lisää suomalaisesta yhteiskunnasta, yhteiskunnan palveluiden käyttämisestä ja oman talouden suunnittelusta.

Huom! Tämä toteutus valmistuu syksyllä 2018!

Opettaja Paula Leppänen paula.leppanen@omnia.fi 

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen 1 osp

Tässä opintokokonaisuudessa omaksut uusia tapoja käyttää voimavarana sisäistä yrittäjyyttäsi ja luovuuttasi. Pääset tunnistamaan omia vahvuusalueitasi ja osaamistasi. Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavan liiketoiminnan periaatteet tulevat tutuiksi. Samalla opit verkostoitumaan monialaisten toimijoiden kanssa.

Yrittäjyyden verkkototeutuksen löydät Moodlesta 

Opettaja: Hannele Porkkala hannele.porkkala@omnia.fi 040 126 7462