Jatkuvasti tarjolla verkossa

HUOM! Kesäkoulun verkkotarjonta on hieman eri kuin nämä jatkuvasti verkossa olevat. Mikäli siis haluat opiskella kesällä verkossa ytoja, katso erillinen kesäopintotarjonta. Wilmasta löydät kesäverkkototeutukset tarjottimelta nimeltä "2018-2019 YTO - Avoin Omnia YTOT, jatkuvasti tarjolla verkossa KESÄ 2019"

Näillä verkkototeutuksilla voit opiskella ajankohdasta ja etäisyyksistä riippumatta. Opiskelun voit aloittaa milloin tahansa ja edetä omaan tahtiisi. Toteutukset noudattavat uusia (2018) tutkinnon perusteita. Toteutukset löydät Moodlesta Huom! Ilmoittaudu ensin Wilmassa ja liity sen jälkeen Moodlen kurssille.

Ilmoittautuminen ammatillisen Wilman kautta. Katso PDF iconOhje kursseille ilmoittautumiseen ammatillisessa Wilmassa

Fysiikka, pakollinen 1 osp

(Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen)

Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa verkossa! Tässä toteutuksessa opit tunnistamaan keskeiset fysiikan käsitteet ja soveltamaan niitä arki- ja työelämässä. Lisäksi opit arvioimaan oman alasi fysiikan osaamistasi.

Opettaja Jaakko Mali, jaakko.mali@omnia.fi  040 126 7563

Kemia, pakollinen 1 osp

(Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen)

Kemian verkkototeutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat suorittaa kemian opinnot omaan tahtiisi. Harjoittelet osaamistesteihin ja teet omaan alaan liittyvät projektitehtävät omassa aikataulussasi verkossa. Osaamistestit, ohjaus- ja palautekeskustelut tapahtuvat verkon välityksellä opettajan kanssa sopimanasi ajankohtana.

Opettaja Terhi Kokkonen, terhi.kokkonen@omnia.fi 046 851 5112

Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen 1 osp

Opit toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ottamaan huomioon elinkaariajattelun periaatteet ja pohtimaan ratkaisuja eettisistä näkökulmista.

Opettajat Jukka Kurola jukka.kurola@omnia.fi 0401267568 ja

Meri-Tuulia Hurri meri-tuulia.hurri@omnia.fi 040 126 7689

Kulttuurien tuntemus, valinnainen 1-3 osp

Tässä toteutuksessa käymme läpi kulttuurin merkitystä ja monimuotoisuutta. Käsittelemme monikulttuurisuutta työelämässä sekä tutustumme eri kulttuuripiireihin.

Opettaja Anna Lätti anna.latti@omnia.fi 040-1264851

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen 4 osp

Tervetuloa opiskelemaan matematiikkaa verkossa!

Tällä kurssilla kertaat matemaattiset peruslaskutoimitukset ja sovellat niitä erilaisiin arki- ja työelämän tilanteisiin. Opit geometrian käsitteitä ja soveltamaan niitä. Opit ongelmanratkaisumenetelmiä ja taitoja yleisesti ja oman alan tarpeisiin. Taloudessa vahvistat osaamista niin arki- kuin työelämän tarpeisiin.

Opiskelet kurssilla verkossa ja itsenäisen työskentelyn tukena sinulla on verkkotukipaja 4 kertaa viikossa ja tuki opettajalta muulloin eri viestintäkanavia käyttäen. Opinnot voit aloittaa sinulle sopivana hetkenä ja kurssille voit liittyä ihan minä hetkenä tahansa vuodesta. Tarkemmat tiedot kurssista löydät Moodlesta 

Opettaja: Riiko Vesajoona Salonen vesajoona.salonen@omnia.fi 040 126 7158

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen 3 osp

Tällä kurssilla opiskelet matemaattisten yhtälöiden käsittelyä, ratkaisemista ja soveltamista erilaisiin arki- ja työelämän tilanteisiin. Opit piirtämään näistä kuvaajia ja tulkitsemaan niitä. Opit tilastolliset peruskäsitteet ja piirtämään ja tulkitsemaan erilaisia diagrammeja yleisesti ja oman alan tarpeisiin. Todennäköisyyslaskennassa opit perusteita miten mahdollisuuksia voi hahmottaa. Taloudessa vahvistat osaamista niin arki- kuin työelämän tarpeisiin ja opit yksinkertaisia hahmotustapoja työelämässä ja yrittäjyydessä tärkeisiin käsitteisiin kannattavuus ja toiminnan kustannukset.

Opiskelet kurssilla verkossa ja itsenäisen työskentelyn tukena sinulla on verkkotukipaja 4 kertaa viikossa ja tuki opettajalta muulloin eri viestintäkanavia käyttäen. Opinnot voit aloittaa sinulle sopivana hetkenä ja kurssille voit liittyä ihan minä hetkenä vuodessa. Tarkemmat tiedot kurssista löydät Moodlesta

Opettaja: Riiko Vesajoona Salonen vesajoona.salonen@omnia.fi 040 126 7158

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen 2 osp

Tervetuloa opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa verkossa! Tällä verkkokurssilla opit lisää yleisimmistä tieto- ja viestintätekniikan laitteista ja sovelluksista sekä digitaalisista palveluista.  Saat valmiuksia ja tietoja, joista on hyötyä toimiessasi erilaisissa opiskelussa, työssä ja arkielämässä vastaantulevissa digitaalisissa ympäristöissä.

Opettaja: Ville Räsänen ville.rasanen@omnia.fi 040 1267693

Työelämässä toimiminen, pakollinen 2 osp 

Tässä toteutuksessa opit selvittämään oman alasi työmarkkinatilannetta, solmimaan työsopimuksen työnantajan kanssa ja toimimaan osana työyhteisöä.

Opettaja Aleksi Vihunen aleksi.vihunen@bardi.fi

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen 2 osp

Tervetuloa opiskelemaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä verkossa!

Kun työkyky on hyvä, työstä voi suoriutua paremmin ja kehittyä. Kurssin tavoitteena on herätellä ajatuksia sekä antaa työkaluja työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Erilaiset oppimistehtävät ja sovellukset tukevat oppimista kurssilla.

Opettaja Ville Vitikka ville.vitikka@omnia.fi 0401267202

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakollinen 1 osp

Välkommen till en ny nätkurs på svenska!

Opit kohteliasta viestintää arjessa ja työelämässä, erityisesti asiakaspalvelutilanteissa. Perehdyt arkikielen lisäksi oman alasi sanastoon, saat vahvistusta aiemmin oppimaasi ja vinkkejä suullisen kielitaidon parantamiseen.

Opettaja: Anna Lätti anna.latti@omnia.fi 040 126 4851

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, pakollinen 3 osp

Tervetuloa opiskelemaan englantia verkossa!

Tällä kurssilla opit käyttämään englantia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, hakemaan tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä sekä toimimaan monikielisessä ja ‐kulttuurisessa ympäristössä.

Opettaja: Satu Ranta satu.ranta@omnia.fi 046 851 2884

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen 4 osp

Tällä kurssilla harjaannut viestimään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hankkimaan ja tulkitsemaan tietoa viestintääsi varten. Lisäksi opit ilmaisemaan käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä. Äidinkielen sisältöjä harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kurssilla kirjoitetaan oman alan tekstejä ja asiakirjoja sekä harjoitellaan puhe-esityksen pitämistä, argumentointia ja vaikuttavaa ilmaisua. Lisäksi opetellaan ammattisanastoa, oikeinkirjoitusta sekä monipuolisia mediataitoja.

Opettaja: Joonas Huotari joonas.huotari@omnia.fi 040 126 7542

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakollinen 4 osp

Tervetuloa opiskelemaan suomea toisena kielenä verkossa! Suomi toisena kielenä -verkkototeutus sopii sinulle, jos haluat suorittaa opintoja itsenäisesti ja omaan tahtiisi. Voit suorittaa verkossa 1-4 osaamispistettä suomen kielen pakollisia yto-opintoja.

Opinnoissa harjoitellaan muun muassa toimimaan suomeksi erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, opitaan tunnistamaan ja lukemaan erilaisia tekstilajeja sekä kirjoitetaan omia tekstejä. Lisäksi harjoitellaan sanastoa, lauserakenteita sekä suomen kielen kielioppia ja oikeinkirjoitussääntöjä.

Opettaja: Tiia Kaakkurivaara, tiia.kaakkurivaara@omnia.fi, 040 126 7553

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen 2 osp

Tässä toteuksessa opit lisää suomalaisesta yhteiskunnasta, yhteiskunnan palveluiden käyttämisestä ja oman talouden suunnittelusta.

Opettaja Hannele Porkkala hannele.porkkala@omnia.fi 040 126 7462

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen 1 osp

Tässä opintokokonaisuudessa omaksut uusia tapoja käyttää voimavarana sisäistä yrittäjyyttäsi ja luovuuttasi. Pääset tunnistamaan omia vahvuusalueitasi ja osaamistasi. Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavan liiketoiminnan periaatteet tulevat tutuiksi. Samalla opit verkostoitumaan monialaisten toimijoiden kanssa.

Opettaja Juha Vettenniemi juha.vettenniemi@omnia.fi