Jatkuvasti tarjolla verkossa

Näillä verkkototeutuksilla voit opiskella ajankohdasta ja etäisyyksistä riippumatta. Opiskelun voit aloittaa milloin tahansa ja edetä omaan tahtiisi. Toteutukset noudattavat uusia (2018) tutkinnon perusteita. Toteutukset löydät Moodlesta ja ilmoittautua voit 6.8.2018 alkaen.

Ilmoittautuminen ammatillisen Wilman kautta. Katso PDF iconOhje kursseille ilmoittautumiseen ammatillisessa Wilmassa

Fysiikka, pakollinen 1 osp

(Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen)

Opettaja Mika Kraft, mika.kraft@omnia.fi 

Kemia, pakollinen 1 osp

(Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen)

Kemian verkkototeutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat suorittaa kemian opinnot omaan tahtiisi. Harjoittelet osaamistesteihin ja teet omaan alaan liittyvät projektitehtävät omassa aikataulussasi verkossa. Osaamistestit, ohjaus- ja palautekeskustelut tapahtuvat verkon välityksellä opettajan kanssa sopimanasi ajankohtana.

Opettaja Terhi Kokkonen, terhi.kksokkonen@omnia.fi 046-8515112

Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen 1 osp

Tämän toteutuksen kuvaus päivittyy tälle sivulle elokuussa

Opettaja Terhi Kokkonen terhi.kokkonen@omnia.fi 046-8515112

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen 4 osp

Tervetuloa opiskelemaan matematiikkaa verkossa!

Opit käyttämään matematiikkaa erilaisissa ammatin ja arkielämän tilanteissa. Harjaannut peruslaskutoimituksissa, opit lisää geometriasta ja kehität matemaattisia ongelmanratkaisutaitojasi. Verkko-opiskelussa voit edetä joustavasti omaan tahtiisi ja suorittaa vaikka koko pakollisen matematiikan. Saat opettajalta tukea aina kun sitä tarvitset.

Opettaja: Riiko Vesajoona Salonen vesajoona.salonen@omnia.fi 040-1267158

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen 2 osp

Tervetuloa opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa verkossa! Tällä verkkokurssilla opit lisää yleisimmistä tieto- ja viestintätekniikan laitteista ja sovelluksista sekä digitaalisista palveluista.  Saat valmiuksia ja tietoja, joista on hyötyä toimiessasi erilaisissa opiskelussa, työssä ja arkielämässä vastaantulevissa digitaalisissa ympäristöissä.

Opettaja: Olli Merinen olli.merinen@omnia.fi 040-1267498

Työelämässä toimiminen, pakollinen 2 osp

Tämän toteutuksen kuvaus päivittyy tälle sivulle elokuussa

Opettaja Jenni Huopainen jenni.huopainen@omnia.fi 040 126 7280

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakollinen 1 osp

Välkommen till en ny nätkurs på svenska!

Opit kohteliasta viestintää arjessa ja työelämässä, erityisesti asiakaspalvelutilanteissa. Perehdyt arkikielen lisäksi oman alasi sanastoon, saat vahvistusta aiemmin oppimaasi ja vinkkejä suullisen kielitaidon parantamiseen.

Opettaja: Anna Lätti anna.latti@omnia.fi 040-1264851

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, pakollinen 3 osp

Tervetuloa opiskelemaan englantia verkossa!

Tällä kurssilla opit käyttämään englantia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, hakemaan tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä sekä toimimaan monikielisessä ja ‐kulttuurisessa ympäristössä.

Opettaja: Tiina Jussila tiina.jussila@omnia.fi 040-1267524

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen 4 osp

Tällä kurssilla harjaannut viestimään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hankkimaan ja tulkitsemaan tietoa viestintääsi varten. Lisäksi opit ilmaisemaan käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä. Äidinkielen sisältöjä harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kurssilla kirjoitetaan oman alan tekstejä ja asiakirjoja sekä harjoitellaan puhe-esityksen pitämistä, argumentointia ja vaikuttavaa ilmaisua. Lisäksi opetellaan ammattisanastoa, oikeinkirjoitusta sekä monipuolisia mediataitoja.

Opettaja: Elsa Hartman elsa.hartman@omnia.fi 0401267153

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen 2 osp

Tämän toteutuksen kuvaus päivittyy tälle sivulle elokuussa

Opettaja Maarit Raja-aho maarit.raja-aho@omnia.fi 040 126 7276

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen 1 osp

Tässä opintokokonaisuudessa omaksut uusia tapoja käyttää voimavarana sisäistä yrittäjyyttäsi ja luovuuttasi. Pääset tunnistamaan omia vahvuusalueitasi ja osaamistasi. Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavan liiketoiminnan periaatteet tulevat tutuiksi. Samalla opit verkostoitumaan monialaisten toimijoiden kanssa.

Opettaja: Hannele Porkkala hannele.porkkala@omnia.fi 0401267462