Yhteiset tutkinnon osat avoimina opintoina

Yhteiset tutkinnon osat eli ytot ovat yleissivistäviä opintoja ja kuuluvat kaikille ammatillisille opiskelijoille jokaisessa perustutkinnossa. Ammattiin opiskelevat suorittavat yhteensä 35 osaamispistettä, joista osa on pakollisia ja osa valinnaisia.

Ytoja ovat mm. äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan, fysiikan ja kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot. Ytoissa osissa voit kehittää itseäsi myös yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen alueilla.

Tällä sivulla ilmoitetut Avoimen Omnian yhteiset tutkintojen osat on tarkoitettu Omnian opiskelijoille. Ulkopuoliset asiakkaat voivat ilmoittautua yto-toteutuksiin kauppa.omnia.fi-verkkokaupassa.

Löydät myös kansainvälisyyspolun omilta sivuilta.

Avoimen Omnian yto-toteutuksia

Pakolliset

 • suomi toisena kielenä
 • ruotsi
 • englanti
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt sekä niiden soveltaminen
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • matematiikka
 • työelämässä toimiminen
 • taide ja luova ilmaisu
 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • kestävän kehityksen edistäminen

Valinnaiset

 • matematiikka
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • taide ja luova ilmaisu
 • englanti
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • suomi toisena kielenä, Suomen kirjallisuus
 • suomi toisena kielenä, suomen peruskielioppi
 • taide ja luova ilmaisu, SakuStars-valmennus
 • espanja
 • kestävän kehityksen edistäminen
 • yhdistetty toimiminen digitaalisessa ympäristössä JA yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen; toimiminen tekoäly-yhteiskunnassa

Tiedot toteutuksista ja ilmoittautuminen

Tiedot toteutuksista löydät Wilmasta. Myös ilmoittautuminen Avoimen Omnian yto-toteutuksiin tapahtuu Wilman kautta. Katso PDF iconOhje kursseille ilmoittautumiseen ammatillisessa Wilmassa.

Lisätietoja antaa
Outi Huvinen
Palvelupäällikkö
0401267566
Outi.Huvinen@omnia.fi