Korkeakouluopinnot, Laurea

Ammattikorkeakouluopintoja lähiopetuksena ja verkossa

Laurean digitaaliset väyläopinnot

Alla luetellut väyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Voit suorittaa verkko-opintoina yhteensä 10 opintopistettä, 5 op syksyllä ja 5 op keväällä. Opinnot voit aikatauluttaa syksyn ja kevään ohjelmaasi itsellesi sopivalla tavalla. Laurean opettaja on tavattavissa verkkoympäristössä ohjausaikojen puitteissa. Syksyn yhteinen ohjauspäivä on 29.8.2018 klo 16 - 19 Laurean Tikkurilan kampuksella.

Sovithan oposi tai vastuuopettajasi kanssa etukäteen mikäli haluat suorittaa ko opintoja ja mahdollisesti sisällyttää niitä osaksi omaa ammatillista tutkintoasi tai lukio-opintojasi. Mikäli jatkat ammattitutkinnon jälkeen ammattikorkeaan, Omnian opiskelun aikana suorittamasi opintopisteet on mahdollista sisällyttää myöhemmin osaksi AMK-tutkintoa. Alla luetellut opintojaksot ovat Omnian tutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Ilmoittautuminen Laurean ilmoittautumislomakkeella 13.8.-24.8.2018. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova.

Lisää tietoa omalta opolta ja Laureasta minna.erkkila@laurea.fi 

Estenomi, kauneudenhoitoala

Syksy 2018 Kosmetiikan kemia 5 op

Kevät 2019 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Fysioterapeutti

Syksy 2018 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Kevät 2019 Anatomia ja fysiologia 3 op

Liiketalous

Syksy 2018 Johtaminen ja esimiestyö 5 op

Kevät 2019 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Restonomi

Syksy 2018 Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus

Kevät 2019 Current Issues and Future Trends in Hospitality Field

Sairaanhoitaja

Syksy 2018 (syksy 2018) Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5 op

Kevät 2019 (kevät 2019) Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Sosionomi

Syksy 2018 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Kevät 2019 Lastensuojelu 5 op

Tietojenkäsittely

Syksy 2018 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Kevät 2019 Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5 op

Turvallisuus ja riskienhallinta

Syksy 2018 Basics of Corporate Security and Risk Management

Kevät 2019 Basics of Corporate Security and Risk Management

 

Kieliä ja viestintää lähiopiskeluna Laureassa

lmoittaudu alla oleviin Laurean lähiopintoihin Wilmassa SEKÄ Laurean ilmoittautumislomakkeella 17.9. – 15.10.2018

Sovithan opintoihin osallistumisesta ennen ilmoittautumista opon tai vastuuopettajasi kanssa. 

Laurean yhteyshenkilöt näissä lähiopinnoissa ovat ilmoittautumisasioissa Sari Kinnaslampi (sari.kinnaslampi@laurea.fi) ja opetukseen liittyvissä asioissa Tarja Paukkeri (tarja.paukkeri@laurea.fi)

Myös nämä Laurean lähiopinnot ovat Omnian tutkinto-opiskelijoille maksuttomia

R0171 Valmentava ruotsi, 3 opintopistettä (opettaja Ulla Kaukola)

Opintojaksolla parannat edellytyksiäsi suoriutua oman alasi ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä pakollisesta ruotsin opintojaksosta. Valmentavan ruotsin opintojaksolla opit ruotsin kielen perusrakenteita sekä opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa. Opintojakson suoritettuasi pystyt osallistumaan ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvaan julkishallinnon kielitaitovaatimukset sisältävään opintojaksoon eli olet eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2.2/B1.

Lähiopetusta  24h ja 57h itseopiskelua opettajan antaman ohjeistuksen mukaan.

Lähiopetus Laurean Leppävaaran kampuksella, Vanha maantie 9, Espoo

Lähiopetuksen ajankohdat klo 8:30 - 11:00 pe 26.10. pe 2.11.  ti 6.11. pe 9.11. ti 13.11.  pe 16.11. ti 20.11. pe 30.11.

Huom! Opintojakso toteutuu, mikäli mukaan ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa Omniasta

R0170 Valmentava englanti, 3 opintopistettä (opettaja Tiina Majuri)

Opintojaksolla parannat edellytyksiäsi suoriutua oman alasi ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä pakollisesta englannin opintojaksosta. Opit englannin kielen keskeisiä rakenteita sekä opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa.

Lähiopetusta 26h ja itseopiskelua 55h opettajan antaman ohjauksen mukaisesti.

Lähiopetus Leppävaaran kampuksella, Vanha maantie 9, Espoo

Lähiopetuksen ajankohdat klo 8:30 - 11:00 pe 26.10.  pe 2.11. ti 6.11. pe 9.11. ti 13.11. pe 16.11. pe 23.11. pe 30.11.

Huom! Opintojakso toteutuu, mikäli mukaan ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa Omniasta

R0256 Tehosta viestintääsi, 5 opintopistettä (opettaja Terhi Kemppainen)

Opintojaksolla parannat suomenkielisen viestinnän taitojasi ja valmiuksiasi opiskella ammattikorkeakoulussa. Opit viestimään tehokkaasti työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja verkossa, ottamaan huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle, tuottamaan erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja, analysoimaan ja tulkitsemaan sekä omia että toisten tuottamia tekstejä,  toimimaan luontevasti erilaisissa ammatillisissa esiintymistilanteissa ja viestimään vakuuttavasti neuvottelutilanteissa, argumentoimaan vakuuttavasti, arvioimaan ja kehittämään viestintätaitojasi ja käyttämään kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitosi kehittämisessä.

Lähiopetusta 21h ja 60h itseopiskelua opettajan antaman ohjauksen mukaan.

Lähiopetus Laurean Leppävaaran kampuksella, Vanha maantie 9, Espoo

Lähiopetuksen ajankohdat klo 8.30 - 11.00 ke 24.10. ke 31.10. ke 7.11. ke 14.11. ke 21.11. ke 28.11. ke 5.12.

Huom! Opintojakso toteutuu, mikäli mukaan ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa Omniasta