Korkeakouluopinnot, Humak

Humanistisen ammattikorkeakoulun verkko-opintotarjonta  

Voit valita Humanistisen ammattikorkeakoulun tarjonnasta seuraavia verkossa toteutettavia kurkistuskursseja osaksi omia opintojasi tai muuten vain kiinnostuksesi mukaan. Jos haluat hakea näistä ammattikorkeakouluopinnoista hyväksilukuja osaksi omaa tutkintoasi, sovithan asiasta oman oposi tai vastuuopettajasi kanssa ennen opintojaksoille ilmoittautumista.  Mikäli jatkat myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana, Omnian aikana tekemäsi opinnot luetaan sinulle siellä hyväksi.

Ilmoittaudu Humanistisen ammattikorkeakoulun opintoihin täyttämällä ilmoittautumislomake. Ilmoittautuminen on mahdollista 24.5.2020 asti. Muista mainita, että olet Omnian opiskelija.

Lisätietoja opintojen sisällöstä ja opintojaksojen suorittamisesta saat omalta opolta.

Kurkistuskurssit 2019-2020

Toisen asteen opiskelijana voit tutustua Humakin AMK-opintoihin kurkistuskurssien kautta. Kurkistus kulttuurituottaja-, tulkki- ja yhteisöpedagogiikan kursseihin helpottaa alan valintaa ja antaa tietoja, mitä korkeakouluopiskelu vaatii. Suoritus hyväksiluetaan osaksi AMK-opintoja, jos aloitat myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana.

Kurkistuskurssit toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisesti ja voit aloittaa opiskelun milloin tahansa ajalla 2.9.2019-24.5.2020. Suoritusaikaa on 31.7.2020 asti.

Kulttuurituotannon koulutus

Kulttuurituotannon perusteet 3 op -kurkistuskurssilla tutustutaan erilaisiin kulttuurituotantoihin ja kulttuurituottajiin, sisällölliseen ja tekniseen tuotantoon sekä tuotannon talouteen ja johtamiseen.

Tulkkauksen koulutus

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op -kurkistuskurssilla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen sekä viittomakieliseen kulttuuriin. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään. Sormiaakkoset, numerot ja lauserakenteiden perusteet tulevat tutuksi.

Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op -kurkistuskurssilla tutustutaan puhevammaisten tulkkauspalveluun, asiakasryhmiin sekä vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin. Kurssilla pohdit mm. multimodaalista vuorovaikutusta ja opit käyttämään kuvatyökalua.

Yhteisöpedagogin koulutus

Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op -kurkistuskurssi johdattaa tutustumaan yhteisöpedagogin työhön järjestö- ja nuorisoalalla. Kurssilla tutustutaan työssä tärkeisiin eettisiin ohjeisiin ja yhteisöpedagogien uratarinoihin. Uratarinoiden esimerkkien kautta tutuksi tulevat yhteisöpedagogin työssä tärkeät taidot, esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen ja erilaisten menetelmien hyödyntäminen ohjaustyössä, vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin sekä toimintatapojen kehittämiseen.