Korkeakouluopinnot, Humak

Humanistisen ammattikorkeakoulun verkko-opintotarjonta  

Voit valita Humanistisen ammattikorkeakoulun tarjonnasta seuraavia verkossa toteutettavia opintojaksoja osaksi omia opintojasi tai muuten vain kiinnostuksesi mukaan. Mikäli haluat hakea näistä ammattikorkeakouluopinnoista hyväksilukuja osaksi omaa tutkintoasi, sovithan asiasta oman oposi tai vastuuopettajasi kanssa ennen opintojaksoille ilmoittautumista.  Mikäli jatkat myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana, Omnian aikana tekemäsi opinnot luetaan sinulle siellä hyväksi.

Ilmoittaudu Humanistisen ammattikorkeakoulun opintoihin täyttämällä ilmoittautumislomake

Lisätietoja opintojen sisällöstä ja opintojaksojen suorittamisesta saat ko. opintojakson opettajalta. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@humak.fi Muista avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvistä käytänteistä listätietoa osoitteesta avoinamk@humak.fi Muista mainita että olet Omnian opiskelija!

Opintojaksoja kulttuurituotannon koulutusohjelmasta

Opiskeluvalmiudet 5 op

Tämän opintojakson voit opiskella milloin tahansa lukuvuoden aikana 1.9.2018 - 31.7.2019 Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.5.2019 Lehtori Niila Tamminen, p. 020 7621 255

Kulttuurituotannon perusteet 10 op

Toteutus jaksolla 1, ilmoittaudu viimeistään 23.8.2018 Lehtori Jari Hoffren p. 020 7621 396

Kulttuurituotannon opintojaksoon kuuluu webinaareja, joiden ajankohdat alla

30.08.2018 klo 09.15 - 11.45                                                                       

31.08.2018 klo 09.15 - 11.45                                                                               

27.09.2018 klo 10.15 - 11.45                                                                               

25.10.2018 klo 10.15 - 11.45                                                                               

22.11.2018 klo 10.15 - 11.45      

Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op

Toteutukset jaksoilla 2 ja 3 Viimeiset ilmoittautumispäivät 17.1.2019 ja 24.5.2019 Lehtori Oona Tikkaoja p. 020 7621 213

Kevättalven webinaarien ajankohdat alla, kesän toteutukseen ei kuulu webinaareja

25.01.2019 klo 10.15 - 11.45                                                                               

14.02.2019 klo 10.15 - 11.45                                                                               

14.03.2019 klo 10.15 - 11.45                                                                               

17.05.2019 klo 12.30 - 14.00      

Kulttuuripolitiikka 5 op

Toteutukset jaksoilla 1 ja 3 Ilmoittaudu jaksolle 1 viimeistään 24.8.2018 ja jaksolle 3 viimeistään 24.5.2019 Lehtori Jyrki Simovaara, p. 020 7621 214

Webinaarien ajankohdat alla, kesän toteutuksessa ei webinaareja

30.08.2018 klo 12.30 - 14.00                                                                               

25.10.2018 klo 12.30 - 14.00                                                                               

23.11.2018 klo 12.30 - 15.00     

Markkinointi 5 op

Toteutukset jaksoilla 1 ja 2 Ilmoittaudu jaksolle 1 viimeistään 1.10.2018 ja jaksolle 2 viimeistään 8.2.2019 Benny Majabacka, p. 020 7621 399

Webinaarit jaksolla 1

30.08.2018 klo 14.15 - 15.45                                                                

28.09.2018 klo 14.15 - 15.45                                                                

26.10.2018 klo 12.30 - 14.00          

Webinaarit jaksolla 2

25.01.2019 klo 12.30 - 14.00                                                                

15.03.2019 klo 10.15 - 11.45                                                                

12.04.2019 klo 12.30 - 14.00   

Opintojaksoja yhteisöpedagogin koulutusohjelmasta

 

Yksilön kasvu ja kehitys 5 op

Toteutukset jaksoilla 1 ja 2 Lehtori Juha Nikkilä, p. 020 7621 276

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op

Toteutus jaksolla 0 eli opiskeltavissa läpi lukuvuoden Lehtori Annikki Kluukeri, p. 020 7621 242

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op

Toteutukset jaksoilla 1 ja 2 Lehtori Tanja Hakoluoto, p. 020 7621 299

Opintojaksoja tulkkauksen koulutusohjelmasta

Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op

Toteutukset jaksoilla 1 ja 2 Ilmoittaudu jaksolle 1 viimeistään 20.9.2018 ja jaksolle 2 viimeistään 17.1.2019 Lehtori Hanna-Kaisa Turja, p. 020 7621 322

Jakson 1 webinaarien ajankohdat:

28.09.2018 klo 12.30 - 14.00                                                                

26.10.2018 klo 08.30 - 10.00                                                                

23.11.2018 klo 09.15 - 11.45          

Jakson 2 webinaarien ajankohdat:

24.01.2019 14.15 - 15.45                                                                       

14.02.2019 14.15 - 15.45                                                                       

11.04.2019 14.15 - 15.45                                                                       

16.05.2019 14.15 - 15.45    

Humakin jaksot

Jakso 0: 1.9.2018–31.7.2019
Jakso 1: 1.9.2018–31.12.2018
Jakso 2: 1.1.2019–31.5.2019
Jakso 3: 1.6.2019–31.7.2019

 

Kurkistuskurssit tulossa syksyllä 2019

Toisen asteen opiskelijana voit tutustua Humakin AMK-opintoihin kurkistuskurssien kautta. Kurkistus kulttuurituottaja-, tulkki- ja yhteisöpedagogin opintoihin helpottaa alan valintaa ja antaa tietoja, mitä korkeakouluopiskelu vaatii. Kurssit toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisesti ja niihin on mahdollista osallistua ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Suoritus hyväksiluetaan osaksi AMK-opintoja, mikäli aloitat myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana.

Kulttuurituotannon koulutus

Kulttuurituotannon perusteet 3 op -kurkistuskurssilla tutustutaan erilaisiin kulttuurituotantoihin ja kulttuurituottajiin, sisällölliseen ja tekniseen tuotantoon sekä tuotannon talouteen ja johtamiseen.

Tulkkauksen koulutus

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op -kurkistuskurssilla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen sekä viittomakieliseen kulttuuriin. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään. Sormiaakkoset, numerot ja lauserakenteiden perusteet tulevat tutuksi.

Yhteisöpedagogin koulutus

Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op -kurkistuskurssi johdattaa tutustumaan yhteisöpedagogin työhön järjestö- ja nuorisoalalla. Kurssilla tutustutaan työssä tärkeisiin eettisiin ohjeisiin ja yhteisöpedagogien uratarinoihin. Uratarinoiden esimerkkien kautta tutuksi tulevat yhteisöpedagogin työssä tärkeät taidot, esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen ja erilaisten menetelmien hyödyntäminen ohjaustyössä, vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin sekä toimintatapojen kehittämiseen.