AvoinOmnian Kesäopinnot

Kesäkoulu Kirkkokadulla ja Leppävaarassa 3.-13.6.2019 ja verkossa koko kesän

Kesäkoulussa on tarjolla kaikkia pakollisia yhteisiä tutkinnon osia. Osaamispisteitä voit kerryttää toteutuksesta riippuen yhdestä kolmeen. Kesäkoulu toimii yto-jots oppimisympäristönä. Ilmoittaudu kesäkouluun Wilmassa, oikean tarjottimen löydät nimellä “Kesäkoulu 2019, YTOT”

Kesäkoulu Kirkkokadulla aamupäivisin klo 9-13

 • Englanti, opettaja Kai Lillstrang
 • Kestävän kehityksen edistäminen, opettaja Meri-Tuulia Hurri (lähiopetus 3.-7.6.2019)
 • Ruotsi, opettaja Minna Lifländer
 • Suomi toisena kielenä, opettaja Elsa Hartman
 • Taide ja luova ilmaisu, opettaja Anna Saarelainen (lähiopetus 3.-7.6.2019)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, opettaja Ulriikka Savela-Huovinen
 • Äidinkieli, opettaja Marja Yli-Kerttula

Kesäkoulu Kirkkokadulla iltapäivisin klo 13-17

 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, opettaja Mika Kraft
 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, opettaja Elise Huovinen
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, opettaja Ville Vitikka (lähiopetus 6.6. Ja 13.6.2019)
 • Yhdistetty toteutus Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen + Työelämässä toimiminen, opettaja Nanna Pajarinen

Kesäkoulu Leppävaarassa aamupäivisin klo 9-13

 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, opettaja Johannes Sorvali
 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, opettaja Aleksi Virtanen
 • Taide ja luova ilmaisu, opettaja Anna Saarelainen (lähiopetus 10.-13.6.2019)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, opettaja Reima Vehkala
 • Yhdistetty toteutus Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen + Työelämässä toimiminen, opettaja Jenni Huopainen

Kesäkoulu Leppävaarassa iltapäivisin klo 13-17

 • Englanti, opettaja Helen Pickering
 • Kestävän kehityksen edistäminen, opettaja Meri-Tuulia Hurri (lähiopetus 7.-13.6.2019)
 • Ruotsi, opettaja Tiina Jussila
 • Suomi toisena kielenä, opettaja Joonas Huotari
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, opettaja Ville Vitikka (lähiopetus 3.-4.6.2019)
 • Äidinkieli, opettaja Matti Reinikka

Kesäkoulun verkkotarjonta

Kesällä voit opiskella pakollisia yhteisiä tutkinnon osia itsenäisesti myös verkossa. Kesän aikana voit tehdä tehtäviä omatoimisesti verkossa, mutta ohjausta ja arviointia saat vasta opettajien kesälomien jälkeen elokuussa. Kesäajan verkko-opintoihin voit ilmoittautua joustavasti 3.6.-31.7.2019. Ilmoittaudu Wilmassa ja rekisteröidy sen jälkeen toteutukseen Moodlessa.

Wilmassa löydät kesän verkkotarjonnan tarjottimelta nimeltä " 2018-2019 YTO - Avoin Omnia YTOT, jatkuvasti tarjolla verkossa KESÄ 2019"

Moodlessa  kaikki kesäverkkototeutukset löytyvät polulta "AvoinOmnia - YTO kesäopinnot 2019 verkossa"

 • Englanti, opettaja Minna Salakari, löydät englannin kesäverkkototeutuksen Moodlesta
 • Fysiikka, opettaja Nonna Laeslehto, tarkempaa tietoa fysiikan kesäverkkototeutuksesta löydät Moodlesta
 • Kemia, opettaja Terhi Kokkonen, löydät kemian kesäverkkototeutuksen Moodlesta
 • Kestävän kehityksen edistäminen, opettaja Meri-Tuulia Hurri, löydät keken kesäverkkototeutuksen Moodlesta
 • Matematiikka, opettaja Vesajoona Salonen, tarkempaa tietoa matematiikan toteutuksesta löydät Moodlesta
 • Ruotsi, opettaja Anna Lätti, löydät ruotsin kesäverkkototeutuksen Moodlesta
 • Suomi toisena kielenä, opettaja Tiia Kaakkurivaara, löydät S2-kesäverkkototeutuksen Moodlesta
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, opettaja Olli Merinen, löydät tämän kesäverkkototeutuksen Moodlesta
 • Työelämässä toimiminen, opettaja Aleksi Vihunen, löydät työelämässä toimimisen kesäverkkototeutuksen Moodlesta
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, opettaja Ville Vitikka, löydät työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kesäverkkototeutuksen Moodlesta
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, opettaja Aleksi Vihunen, löydät toteutuksen Moodlesta
 • Äidinkieli, opettaja Johanna Aho, löydät äidinkielen kesäverkkototeutuksen Moodlesta