AvoinOmnian Kesäopinnot

Kesäkoulu Kirkkokadulla ja Leppävaarassa 3.-13.6.2019 ja verkossa koko kesän

Kesäkoulussa on tarjolla kaikkia pakollisia yhteisiä tutkinnon osia. Osaamispisteitä voit kerryttää toteutuksesta riippuen yhdestä kolmeen. Kesäkoulu toimii yto-jots oppimisympäristönä. Ilmoittaudu kesäkouluun Wilmassa, oikean tarjottimen löydät nimellä “Kesäkoulu 2019, YTOT”

Kesäkoulu Kirkkokadulla aamupäivisin klo 9-13

Englanti, opettaja Kai Lillstrang

Kestävän kehityksen edistäminen, opettaja Meri-Tuulia Hurri (lähiopetus 3.-7.6.2019)

Ruotsi, opettaja Minna Lifländer

Suomi toisena kielenä, opettaja Elsa Hartman

Taide ja luova ilmaisu, opettaja Anna Saarelainen (lähiopetus 3.-7.6.2019)

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, opettaja Ulriikka Savela-Huovinen

Äidinkieli, opettaja Marja Yli-Kerttula

Kesäkoulu Kirkkokadulla iltapäivisin klo 13-17

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, opettaja Mika Kraft

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, opettaja Elise Huovinen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, opettaja Ville Vitikka (lähiopetus 6.6. Ja 13.6.2019)

Yhdistetty toteutus Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen + Työelämässä toimiminen, opettaja Nanna Pajarinen

Kesäkoulu Leppävaarassa aamupäivisin klo 9-13

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, opettaja Johannes Sorvali

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, opettaja Aleksi Virtanen

Taide ja luova ilmaisu, opettaja Anna Saarelainen (lähiopetus 10.-13.6.2019)

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, opettaja Reima Vehkala

Yhdistetty toteutus Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen + Työelämässä toimiminen, opettaja Jenni Huopainen

Kesäkoulu Leppävaarassa iltapäivisin klo 13-17

Englanti, opettaja Helen Pickering

Kestävän kehityksen edistäminen, opettaja Meri-Tuulia Hurri (lähiopetus 7.-13.6.2019)

Ruotsi, opettaja Tiina Jussila

Suomi toisena kielenä, opettaja Joonas Huotari

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, opettaja Ville Vitikka (lähiopetus 3.-4.6.2019)

Äidinkieli, opettaja Matti Reinikka

Kesäkoulun verkkotarjonta

Kesällä voit opiskella pakollisia yhteisiä tutkinnon osia itsenäisesti myös verkossa. Kesän aikana voit tehdä tehtäviä omatoimisesti verkossa, mutta ohjausta ja arviointia saat vasta opettajien kesälomien jälkeen elokuussa. Kesäajan verkko-opintoihin voit ilmoittautua joustavasti 3.6.-31.7.2019. Ilmoittaudu Wilmassa ja rekisteröidy sen jälkeen toteutukseen Moodlessa.

Englanti, opettaja Minna Salakari

Fysiikka, opettaja varmistuu myöhemmin

Kemia, opettaja varmistuu myöhemmin

Kestävän kehityksen edistäminen, opettaja Meri-Tuulia Hurri

Matematiikka, opettaja Vesajoona Salonen

Ruotsi, opettaja varmistuu myöhemmin

Suomi toisena kielenä, opettaja Tiia Kaakkurivaara

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, opettaja Olli Merinen

Työelämässä toimiminen, opettaja Aleksi Vihunen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, opettaja Ville Vitikka

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, opettaja Aleksi Vihunen

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, opettaja varmistuu myöhemmin

Äidinkieli, opettaja varmistuu myöhemmin