Työelämässä oppiminen

Työelämässä oppiminen eli työpaikalla tapahtuva oppiminen on osa jokaista tutkintoa.

Työpaikka on yksi oppimisympäristö, jossa hankit osaamista käytännön työtehtävissä. Osaamisen hankkimista varten tehdään koulutussopimus tai oppisopimus.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa sinä et ole työsuhteessa. Hankit osaamista sovitusti työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi kirjataan yhdessä opettajan ja nimetyn työpaikkaohjaajan kanssa ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä saavutat tavoitteeksi asetetun osaamisen ja sovitaan sille varattu aika. Suunnitelma tehdään tutkinnon osittain.

Oppisopimus

Oppisopimus perustuu sinun ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen.

Koulutus tapahtuu pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Tarvittaessa niitä täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi kirjataan yhdessä opettajan ja nimetyn työpaikkaohjaajan ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä saavutat tavoitteeksi asetetun osaamisen. Lisäksi siihen kirjataan muissa oppimisympäristöissä hankittava osaaminen. Suunnitelma tehdään koko koulutukselle ja sille määritetään kesto.

Työelämässä oppimisen muistilista opiskelijalle

Muistilista tukee urasuunnitteluasi, osaamisen hankkimista, ohjausta ja tukea, itsearviointitaitojesi kehittymistä sekä palautteen saamista kehittymisestäsi ja tavoitteiden saavuttamisesta työpaikalla

Työelämässä oppimisen muistilista opiskelijalle

Tiitus-työnhakusovellus

Tiitus on Omnian digitaalinen työnhakupalvelu, joka auttaa sinua työelämässä oppimispaikan tai työpaikan löytämisessä. Voit luoda Tiitukseen oman työnhakijaprofiilin opintojesi alussa tai aikana, ja täydentää sitä opintojesi edetessä. Voit käyttää Tiitusta kännykkään ladattavalla sovelluksella. Katso PDF iconOpiskelijan Tiitus-sovelluksen opas

Kiinnostaako työelämässä oppiminen ulkomailla?

Lue, miten voit suorittaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ulkomailla.

Workseed työelämässä oppimisen raportoinnin ja palautteen saamisen välineenä

Workseed on helppokäyttöinen oppimisympäristö, joka toimii pilvipalveluna. Se ei vie tilaa puhelimesta. Workseedin avulla on helppo seurata osaamisen kehittymistä.

Miten kaikki tapahtuu?

Ensin opettaja julkaisee tehtävän ja sitten opiskelija tekee tehtävän. Osaamisen kertyminen näkyy Workseedissä visuaalisina graafeina. Opiskelija voi saada palautetta työpaikkaohjaajailta, opettajilta ja myös muilta opiskelijoilta, jotka opiskelevat samaa tutkinnon osaa tai osan osa-aluetta (ytot).

Workseedin käyttö aloitetaan Omniassa vaiheittain, joten se ei tule kaikkien opiskelijoiden käyttöön samanaikaisesti. Elokuussa 2020 käytön aloittavat:

  • Autoala
  • Matkailuala
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
  • Rakennusala
  • Sosiaali- ja terveysala (oppisopimuskoulutus ja Kirkkonummi)
  • Talotekniikka
  • Tieto- ja viestintätekniikka
  • VALMA-koulutus

Seuraavat alat aloittavat tammikuussa 2021. Tammikuussa aloittavat alat valitaan syksyllä 2020.

Lisätietoja