Tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillisia tutkinnon osia sisältyy tutkintoon 145 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.

Jokaiseen tutkintoon sisältyy vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa. Valinnaisuus määritettään tutkintokohtaisesti.

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osp, joista pakollisia osa-alueita on 26 osp ja valinnaisia 9 osp.

Lue lisää yhteisistä tutkinnon osista.