Opiskelijan tuet

Tutustu omiin tukimahdollisuuksiisi opiskelijana.

Opintotuki

Opiskelijan tukiin on tullut muutoksia 1.8.2017 alkaen. 

Kela myöntää päätoimisille opiskelijoille opintotukea, johon kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät, että edistyt opinnoissasi. Opintotuen asumislisää ei enää 1.8.2017 lukien makseta Suomessa vuokralla asuville opiskelijoille (eräin poikkeuksin), vaan opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Yleistä asumistukea haetaan Kelasta. Lisätietoa opiskelijan tuista löydät Kelan internetsivuilta. Kelan myöntämiä etuuksia voit hakea verkossa.

Hyödynnä myös Kelan laskureita suunnitellessasi omaa talouttasi opintojen aikana.

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytykset:

  • Tuen hakija on ollut vähintään 8 vuotta työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä
  • Työsuhde tai yritystoiminta on kestänyt vähintään vuoden, olet työstäsi opintovapaalla ja et saa muuta tukea opintoihisi

Aikuiskoulutustuen lisäksi voit saada Kelalta myös opintolainan valtiontakauksen. Voit anoa aikuiskoulutustukea verkossa. Hakemuksen liitteiksi tarvitset opiskelutodistuksen ja todistuksen ansiotuloistasi.

Valmistuttuasi voit anoa ammattitutkintostipendiä. Kertakorvauksena maksettavan stipendin suuruus vuonna 2016 on 390e tai 450e. Aikuiskoulutustuen suuruus on ansiosidonnaisen päivärahan verotettavan etuuden suuruinen. Tuen enimmäisaika vuonna 2016 on 19kk.

Työttömyysetuudella tuettu opiskelu

Omaehtoisesti opiskeluun hakeutuvat, vähintään 25-vuotiaat TE-toimistoon ilmoittautuneet työnhakijat joilla työnhaku on voimassa, ovat oikeutettuja työttömyysetuuteen. Pyydä TE-toimistoa arvioimaan koulutustarpeesi omaan työllistämissuunnitelmaasi.

Työttömyysetuudella suoritettavien opintojen enimmäisaika on 24kk. Työttömyysetuuden myöntämiseksi tarvitset todistuksen opiskelupaikasta. Työttömyysetuudella tuettu opiskelu on harkinnanvarainen etuus.