Opiskelijakunta

Omnian opiskelijakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka muodostavat kaikki Omniassa opiskelijoina olevat henkilöt.

Alla esiteltävistä toiminnoista voit kysyä tarkemmin Oihonna Vilhulta, oihonna.vilhu(at)omnia.fi tai puh. 050 326 4806

Ryhmänedustajatoiminta

Opiskelijakunnan toimintaa voi kehittää toimimalla oman toimipisteen/ryhmän edustajana. Ryhmänedustaja osallistuu toimipisteensä ryhmänedustajakokouksiin. Hän tuo kokouksiin omassa ryhmässään esiin nousseita asioita ja vastaavasti vie kokouksen päätökset ja asiat oman ryhmänsä tietoon. Lisäksi ryhmänedustaja järjestää muiden edustajien kanssa erilaisia tapahtumia yksikössään ja on aloiterikas suunnittelussa.

Tuutoritoiminta

Tuutoritoiminta pitää sisällään oppilaitoksen markkinointia sekä vertaistuutorina toimimista. Ensimmäisenä vuonna opiskelija osallistuu tuutorikoulutukseen. Tuutori markkinoi oppilaitosta yhdessä opojen kanssa, toimii esimerkillisesti ja tuo koulutuksen oleellisia kohtia esille markkinoinnissaan. Hän on mm. mukana koulun aloituksessa ohjaamassa uusia opiskelijoita, ryhmäyttämässä ja näyttämässä koulun tiloja uusille opiskelijoille.

Opiskelijahallitustoiminta

Opiskelijakunnalla on hallitus, jonka nimi on Omnian opiskelijahallitus. Omnian opiskelijahallituksen pääasiallinen tehtävä ja tarkoitus on turvata ja valvoa Omnian opiskelijoiden etua ja edustaa heitä Omnian virallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. keskeisenä opiskelijahallituksen tehtävänä on käyttää opiskelijoiden ääntä Omnian päätöksentekoprosesseissa.

Lisäksi opiskelijahallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu edistää Omnialaista yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä, ensisijaisesti opiskelijoiden keskuudessa ja toissijaisesti koko Omnian sisällä.

2017–2018 opiskelijahallituksen kokoonpano selviää elokuussa.

Opiskelijahallitus 2016–2017

Opiskelijahallitus

Aiemman opiskelijahallituksen puheenjohtaja Bidda Kanth Dep sekä nykyinen puheenjohtaja Arto Vehtari ja jäsen Oona Kuuva

Puheenjohtaja: Arto Vehtari, LAHP14SCA, Lehtimäki A
Varapuheenjohtaja: Sandra Ikonen, MERP13SAG, Leppävaara
Melina Mäkelä, KOSP15SAA, Lehtimäki C
Akseli Pohjanvaara, AUTP16SAS, Suomenoja
Aleksandra Haapaniemi, LAHP15SGA, Lehtimäki A
Bhidda Kanth Deb, MERP14SFA, Lehtimäki C
Denis Shemyakin, DATP16SAK, Kirkkonummi
Emma Into, RKOP14SCC, Lakela
Jenna Järvinen, KOSP15SAA, Lehtimäki C
Jukka Rämö, TITO15SAG, Leppävaara
Laura Sofia Falck, MERP14SFA, Lehtimäki C
Louisa Meklin, KOSP15SAA, Lehtimäki C
Marina Neirola, DATP16SAK, Kirkkonummi
Merette Sukuvaara, LAHS16SAA, Lehtimäki A
Oona Kuuva, LABA1501C, Lakela
Samir Awad, LAHP16SLA, Lehtimäki A
Sofia Korhonen, LAHP14SBA, Lehtimäki A
Teemu Rekiranta, RKOP14SCC, Lakela
Tiia Fagerström, KOSP15SAA, Lehtimäki C
Timi Myyrinmaa, LAHP16SLA, Lehtimäki A
Vilho Aro, APUP16SAB, Kirkkokatu B

Lähetä opiskelijahallitukselle sähköpostia: amo.opiskelijahallitus(at)omnia.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)edu.omnia.fi

Kerhotoiminta

Opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vetämään omaa opiskelijoille suunnattua harrastuskerhoa. Se voi pitää sisällään monenlaista toimintaa kuten liikuntaa, kädentaitoja, musiikkia, ilmaisutaitoja, kokkausta jne.

Tietoja järjestettävistä kerhoista

Katso meneillään olevat harrastuskerhot.

Lisätietoja antaa
Oihonna Vilhu
Asiantuntija