Opiskelijakunta

Omnian opiskelijakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka muodostavat kaikki Omniassa opiskelijoina olevat henkilöt.

Ryhmänedustajatoiminta

Opiskelijakunnan toimintaa voi kehittää toimimalla oman toimipisteen/ryhmän edustajana. Ryhmänedustaja osallistuu toimipisteensä ryhmänedustajakokouksiin. Hän tuo kokouksiin omassa ryhmässään esiin nousseita asioita ja vastaavasti vie kokouksen päätökset ja asiat oman ryhmänsä tietoon. Lisäksi ryhmänedustaja järjestää muiden edustajien kanssa erilaisia tapahtumia yksikössään ja on aloiterikas suunnittelussa.

Tuutoritoiminta

Tuutoritoiminta pitää sisällään oppilaitoksen markkinointia sekä vertaistuutorina toimimista. Ensimmäisenä vuonna opiskelija osallistuu tuutorikoulutukseen. Tuutori markkinoi oppilaitosta yhdessä opojen kanssa, toimii esimerkillisesti ja tuo koulutuksen oleellisia kohtia esille markkinoinnissaan. Hän on mm. mukana koulun aloituksessa ohjaamassa uusia opiskelijoita, ryhmäyttämässä ja näyttämässä koulun tiloja uusille opiskelijoille.

Opiskelijahallitustoiminta

Opiskelijakunnalla on hallitus, jonka nimi on Omnian opiskelijahallitus. Omnian opiskelijahallituksen pääasiallinen tehtävä ja tarkoitus on turvata ja valvoa Omnian opiskelijoiden etua ja edustaa heitä Omnian virallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. keskeisenä opiskelijahallituksen tehtävänä on käyttää opiskelijoiden ääntä Omnian päätöksentekoprosesseissa.

Lisäksi opiskelijahallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu edistää Omnialaista yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä, ensisijaisesti opiskelijoiden keskuudessa ja toissijaisesti koko Omnian sisällä.

Opiskelijahallitus 2017–2018

Jäsenlista

 • Merette Sukuvaara (Puheenjohtaja)
 • Denis Shemyakin (Varapuheenjohtaja)
 • Aleksandra Haapaniemi (sihteeri 1)
 • Sara Sandström (sihteeri 2)
 • Solange Uwimana (pöytäkirjan tarkastaja ja rahastonhoitaja)
 • Jennina Karjalainen (Some-viestintä)
 • Krete Järve (Some-viestintä)
 • Louisa Meklin
 • Jenna Järvinen 
 • Melina Mäkelä
 • Samir Awad

Lähetä opiskelijahallitukselle sähköpostia: amo.opiskelijahallitus(at)omnia.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)edu.omnia.fi

Kerhotoiminta

Opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vetämään omaa opiskelijoille suunnattua harrastuskerhoa. Se voi pitää sisällään monenlaista toimintaa kuten liikuntaa, kädentaitoja, musiikkia, ilmaisutaitoja, kokkausta jne.

Tietoja järjestettävistä kerhoista

Katso meneillään olevat harrastuskerhot.

Lisätietoja antaa
Oihonna Vilhu
Asiantuntija
050 3264806
oihonna.vilhu@omnia.fi