Opiskelijahallitus

Omnian opiskelijahallitus on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka muodostavat kaikki Omniassa opiskelijoina olevat henkilöt.

Opiskelijahallitus koostuu eri aloilta ja toimipisteistä ilmoittautuneista vapaaehtoisista Omnian opiskelijoista. Edustajat ovat itsenäisiä, aktiivisia ja vastuullisia henkilöitä, jotka haluavat aidosti vaikuttaa kouluympäristöön ja itsensä kehittämiseen.

Mitä toimintaan ja tehtäviin kuuluu?

Omnian opiskelijahallituksen pääasiallinen tehtävä ja tarkoitus on turvata ja valvoa Omnian opiskelijoiden etua ja edustaa heitä Omnian virallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Keskeisenä opiskelijahallituksen tehtävänä on käyttää opiskelijoiden ääntä Omnian päätöksentekoprosesseissa kaikilla tasoilla. Toiminnan tavoitteena on myös edistää Omnialaista yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä, ensisijaisesti opiskelijoiden keskuudessa ja toissijaisesti koko Omnian sisällä.

Opiskelijahallitus osallistuu erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin ja edustaa opiskelijanäkökulmaa myös Omnian ulkopuolisille järjestöille.

Tutustu toimintaan ja opiskelijahallituksen jäseniin vlogissa:

Kauden teema

Opiskelijahallituksen teema on kaudelle 2017-2018 yhteisöllisyys. Yhteisö koostuu yksilöistä, joita yhdistää yhteinen päämäärä. Teema tulee näkymään meidän toiminnassamme ja päätöksenteossa, sillä päämääränämme on rakentaa kaikille yhteistä omniaa. 

Miten opiskelijahallitus voi auttaa sinua?

Opiskelijahallitus toteuttaa opiskelijoiden näköistä Omniaa. Kerro mielipiteesi sinua koskevista päätöksistä, kohtaamistasi epäkohdista, tai kerro missä Omnian opiskelijoiden ääni olisi hyvä saada kuuluviin.

Lähetä opiskelijahallitukselle sähköpostia: opiskelijahallitus@omnia.fi

Opiskelijahallitus 2017

Omnian opiskelijahallituksen jäsenet 2017

Opiskelijahallituksen puheenjohtaja
Merette Sukuvaara, merette.sukuvaara(at)edu.omnia.fi

Varapuheenjohtaja
Denis Shemyakin, denis.shemyakin(at)edu.omnia.fi

Lisätietoja antaa
Opiskelijahallitus
+35840 1264998
opiskelijahallitus@omnia.fi