Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

OPVA-opinnot

Opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa eli OPVA-opinnoissa opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa osaamisensa näytössä tai muulla tavoin. Opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa on mahdollisuus vahvistaa suoraan tutkintoon liittyviä perustaitoja esimerkiksi matematiikassa, tietotekniikassa ja ammattiin liittyvässä kielitaidossa.

Miten saat opiskeluvalmiuksia?

Ole rohkeasti yhteydessä omaan vastuuopettajaasi tai opoon, mikäli sinulla on tarve tämän kaltaiseen preppaukseen!

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen ja S2-tuen yhteyshenkilöt

Opiskeluvalmiuksiin liittyvä tuki

Elina Luukkonen p. 040 1267 298 ja Sari Rautiainen p. 040 126 4879

Opiskeluvalmiuksiin liittyvä S2-tuki ja yleinen S2-tuki

Marina Polishchuk p. 040 1267 416