Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa osaamisensa näytössä tai muulla tavoin. Opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa on mahdollisuus vahvistaa suoraan tutkintoon liittyviä perustaitoja esimerkiksi matematiikassa, tietotekniikassa ja ammattiin liittyvässä kielitaidossa.

Miten saat opiskeluvalmiuksia?

Ole rohkeasti yhteydessä omaan vastuuopettajaasi tai opoon, mikäli sinulla on tarve tämän kaltaiseen preppaukseen!